Predmety

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Predmety

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.