Tretí ročník

Žiaci

Tretí ročník

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
PaedDr. Elena GÁLOVÁ

Zastupujúci triedny profesor
Mgr. Evelyn Čerešňová

Počet žiakov: 17

Chlapcov: 4   Dievčat: 13


Dolníková Katarína
Fačkovcová Zuzana
Füleová Tereza
Gritti Štefan
Jančovičová Miriam
Kašubová Alžbeta
Kóšová Dominika
Krasňanská Tatiana
Macek Samuel
Molnárová Veronika
Oravcová Bibiana
Oscitá Eva
Pavlíková Martina
Račeková Romana
Vašková Kristína
Zubrický Peter

Triedny profesor:
Mgr. Anna HREŠKOVÁ, PhD.

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.

Počet žiakov: 17

Chlapcov: 5   Dievčat: 12


Bédiová Ivana
Buchová Ema
Chlpíková Sára
Ivan Jakub
Kóňová Veronika
Lachmanová Daniela
Líbalová Tina
Mániová Tereza
Mesároš Filip
Michalíček Michal
Molnárová Patrícia
Moravčík Andrej
Petrová Soňa
Prešková Simona
Repka Michal
Saková Zuzana
Zaujec David

Triedny profesor:
RNDr. Monika GREGUŠOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
PaedDr. Alžbeta Horáková

Počet žiakov: 22

Chlapcov: 15   Dievčat: 7


Babocký Andrej
Bíro Ivan
Brázdilová Tereza
Čelešová Sofia
Filo Matej
Galuščák Pavol
Halvoň Patrik
Horková Monika
Iliopoulos Niki Viktória
Jahn Matúš
Jando Jakub
Kondéová Sofia
Kozík Filip
Mezeiová Markéta
Mojto Samuel
Siegl Patrik
Skaličanová Simona
Svoboda Vladimír
Szabó Marcel
Švec Branko
Turba Simon
Václav Juraj