Elektroodpad-dopad

Elektroodpad-dopad výzva 1

 


Rovesnícke vzdelávanie

24.1. – 26.1.2022

Prednášajúci: Andrej Čerenka, Martin Lešo, Oliver Zima 

Covidová situácia nám dovolila uskutočniť vzdelávanie pre 10 tried


Elektroodpad_sprava_Piaristi_Nitra


Zmluva o realizácií výchovno-vzdelávacieho projektu