Piaristi opäť víťazmi SOČ - Piaristická spojená škola Nitra