Úspechy

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Úspechy

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.