Školský časopis

Aktivity

Školský časopis

Aktivity

Školský časopis Kalazancio

Jedným z najúspešnejších stredoškolských časopisov na Slovensku je Kalazancio, ktorý vo svojej 25-ročnej histórii získal množstvo ocenení. Prvé ocenenie v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero získal v školskom roku 2005/2006  a bola to Cena TV Markíza 1. stupňa. Postupne sa časopis zdokonaľoval, až v šk. roku 2008/2009 získal najvyššie ocenenie Zlaté Štúrovo pero, ktorým sa zaradil medzi dlhodobo najúspešnejšie stredoškolské časopisy na Slovensku. Počas ďalšieho obdobia sa vystriedalo množstvo študentov v redakčnej rade časopisu, no i napriek tomu sa až dodnes umiestňuje na popredných priečkach, či už v rámci kategórii stredoškolských časopisov alebo v kategórii novinárskych príspevko stredoškolákov.

V roku 2016 Ministerstvo školstva ocenilo  na  návrh  poroty Štúrovho pera svojou  cenou  pedagógov,  ktorí  sa  dlhodobo  a tvorivo podieľajú na  podpore študentských médií. Z našej školy získala Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  Mgr.  Andrea  Teplanová, ktorá pomáha časopisu Kalazancio krásne  novinársky  žiť  už  mnoho  rokov.

V školskom roku 2016/2017 Kalazancio získalo Cenu Televízie Markíza 1. stupňacenu vojenskej nadácie a taktiež návštevu európskeho parlamentu. Redaktor Pavel Kuna vyhral kategóriu stredoškolských príspevkov.

V školskom roku 2017/2018  Kalazancio získalo Cenu Televízie Markíza 1. stupňa.

Časopis vychádza trikrát do roka. Je určený pre žiakov Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského. V priemere má 64 strán. Každoročne sa do práce redaktorov a grafikov zapájajú žiaci z prímy až oktávy a taktiež žiaci štvorročného štúdia. V časopise je vyhradená časť i pre žiakov našej základnej školy. Redaktorov a grafikov pri práci usmerňujú pedagógovia.

V našom časopise sa dočítate rôzne informácie zo života školy, načerpáte nové poznatky o krásach našej prírody, oddýchnete si pri poézii a možno vás zaujmú rozhovory so zaujímavými ľuďmi.