Dejiny školy

História

Dejiny školy

História

Ako vzniklo v Nitre prvé gymnázium

Po sedemdesiatich troch rokoch 1. septembra 1992 bolo v našom meste opäť otvorené Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského. No málokto vie, za akých okolností vznikalo a aký bol v niektorých obdobiach dramatický jeho rozvoj v kontexte so zakladateľmi gymnázia – rehoľou piaristov.

Kronikár rozpráva, že v roku 1698 bolo v Nitre a okolí veľmi dobré vinobranie. O tom sa dozvedeli piaristi v Prievidzi a dvaja z nich František Hanoczy a Imrich Horváth prišli do Nitry kúpiť víno. Nitrania piaristov prijali veľmi pohostinne a už ich nepustili naspäť do Prievidze, keď ani predstavenstvo rádu nemalo proti tomu námietok. Lukáč Monsch, prievidzský rektor piaristického rádu a podgubernátor, považoval Nitru za okno, odkiaľ je vidieť do južného Uhorska. Dovtedy bol rád usadený len v severných slovenských mestách.

Piaristi sa pustili s chuťou do práce a už roku 1700 otvorili v Nitre školu. Ostrihomská kapitula im poskytla dom na rohu dnešnej Kupeckej ulice a Štefánikovej triedy, oproti Nitrianskemu múzeu (pozri obrázok a pamätnú tabuľu).
Veľkým priaznivcom piaristického rádu bol biskup Ladislav Mattyassovsky. Zložil 24tisíc zlatých ako základný fond na stavbu kolégia a vyzval piaristov, aby si postavili kolégium a školu na mieste, ktoré si sami vyberú. Piaristi si vybrali terajší vršok sv. Ladislava, ktorý bol v tom čase na konci mesta. Urobili to z opatrnosti pred ohňom, lebo vtedy bola v Nitre väčšina domov bola pokrytá slamou alebo trstinou. Základný kameň stavby bol položený 9. júna 1701. Za dva roky bola budova pod strechou. Pozostávala z dvoch krídiel, z južného, t.j. vlastnej časti kolégia a z východného, kde mala byť umiestnená škola. Celá budova mala len jedno poschodie, lebo veliteľ hradného delostrelectva nechcel postaviť vyššiu stavbu.

V roku 1703 počas veľkého požiaru, ktorý zničil celé Dolné mesto aj s kapitulným domom, zhorel všetok drevený materiál potrebný na stavbu nového kolégia. Študujúca mládež sa rozišla a piaristi sa presťahovali do nového, len spolovice hotového kolégia, kde bývali na chodbách. Stavebné práce nemohli byť dokončené, pretože Nitru začali obliehať Rákocziho povstalci.

V apríli roku 1705 odkázal biskup Ladislav Mattzassovsky vo svojej poslednej vôli piaristom 6tisíc zlatých, aby ich použili na vystavanie konviktu pre liptovských, trenčianskych, turčianskych, spišských a oravských chudobnejších zemianskych synov. Pátri sa pustili do ukončenia kolégia a vybudovania školy, lebo počet žiakov stále rástol, ba roku 1706 museli piaristi, pre veľký záujem žiakov školu rozšíriť.

Ladislav Kubránszky, predstaviteľ rádu, položil 4.mája 1714 základný kameň na stavbu konviktu a za šesť rokov ukončil stavbu budovy, ktorá v roku 1720 mala už štvorcový pôdorys, ale vybudovaná bola len po prvé poschodie. Pátri sa však dlho netešili zo svojej úspešnej práce. 10.augusta 1723 vypukol požiar, zhorel konvikt, kolégium i škola. Obnovu celého objektu museli piaristi urobiť sami. Pretože im nikto neposkytol podporu, zobrali si pôžičku. Tak sa zadĺžili, že úver splácali celé desaťročie. Hneď ako splatili úver, mali ďalší plán: stavbu kostola ,lebo dovtedy vykonávali bohoslužby len vo svojej domácej kaplnke. Základy kostola položil Ladislav Kubránszky. Na jeho dobudovaní má zásluhu predstavený rádu Adolf Nemcsényi. Roku 1742 dal už z väčšej časti hotové múry zrúcať a prikázal vypracovať plány na väčší kostol. Zrúcanie múrov stálo 1500 zlatých. Nemcsényi za svojho predstavenstva minul na kostol viac ako 24 tisíc zlatých, čo bola v tej dobe obrovská suma. Dal postaviť kostol v tej podobe, ako stojí teraz, veže však dokončiť nemohol. Tie boli dostavané len v 60.rokoch 19.storočia za podpory biskupa Jána Gustinyho. V 50.rokoch 19.storočia predstavenstvo rádu zaviedlo popri teologickom štúdiu i štúdium filozofické a zriadilo v Nitre tej dobe zodpovedajúce ”professorium”.

Pretože staré kolégium už priestorovo nevyhovovalo, bolo o jedno poschodie zvýšené. To isté sa stalo aj s konviktom a so školou. Práce boli dokončené roku 1759. Vtedy piaristov tretíkrát stihlo nešťastie. Všetky budovy zhoreli.
Po ďalšej rekonštrukcii komplexu budov na vŕšku sv. Ladislava piaristické gymnázium úspešne plnilo výchovné a vzdelávacie ciele v duchu kresťanského humanizmu, stalo sa jedným z najvyhľadávanejších gymnázií vtedajšieho Uhorska, čím stúpla aj prestíž Nitry ako školského a kultúrneho centra horného Uhorska. Gymnázium zaniklo po vzniku Československej republiky v apríli 1919, keď maďarskí profesori pôsobiaci na gymnáziu odišli do Maďarska.
Je poľutovaniahodné, že dosiaľ nebola inštalovaná na budove prvého gymnázia v Nitre pamätná tabuľa, ktorá by občanov i návštevníkov nášho mesta informovala, kto tu viac ako dve storočia zažínal svetlo poznania a pravdy v mysliach i srdciach mladej generácie.

Občania Nitrianskeho okresu sa o školu intenzívne zaujímajú, do 1.ročníka sa prihlásilo štvornásobne viac žiakov ako mohla škola prijať. Mnohí priaznivci a sponzori pomáhajú prekonávať problémy pri materiálnom vybavení školy. Gymnázium je zatiaľ umiestnené v južnom a východnom krídle komplexu budov na Piaristickej ulici č.8, ktoré vláda vrátila Piaristickej reholi na Slovensku. Toto situovanie súčasného piaristického gymnázia nie je náhodné. Vedenie školy má eminentný záujem na tom, aby v spolupráci so širokou nitrianskou verejnosťou, rehoľou piaristov a piaristickými lýceami v Rakúsku, Bavorsku, Španielsku a Taliansku nadviazalo na slávne tradície piaristického školstva v Nitre, aby škola vychovávala a vzdelávala svojich študentov v duchu charizmy piaristického rádu ”VEDA A ZBOŽNOSŤ”.