Školský rok 2020/21

Úspechy

Školský rok 2018/19

Úspechy

Úspešní študenti v školskom roku 2020/2021

Školský rok 2020/2021Marcel Szabó, Septima A
1. miesto
 v celoslovenskom kole SOČ v odbore Zdravotníctvo
1. miesto v krajskom kole SOČ v odbore Zdravotníctvo
Diplom Szabó CK SOČMonika Horková, septima A
3. miesto
v celoslovenskom kole biologickej olympiády v A kategórii projektová časť

1. miesto v krajskom kole biologickej olympiády v A kategórii projektová časť

Diplom

 Diplom Vladimír Svoboda, septima A
3. miesto
v krajskom kole olympiády vo francúzskom jazyku v kategórii 2C

DiplomTerézia Brázdilová septima A, Peter Zubrický III.A

3. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore Biológia
2. miest
o v krajskom kole SOČ v odbore Biológia
DiplomTerézia Kučerková kvarta A, 
2. miesto
v krajskom kole chemickej olympiády

DiplomJasmína Bírová, sexta A, 
– celoštátne kolo olympiády z francúzskeho jazyka, úspešný riešiteľka

víťazka dostihov celoslovenskej súťaži v dostihoch poníkov

riešiteľka krajského kola v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády

 

 


Diana Kunová, kvarta A
1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády v kategórii E
5.-6. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády v kategórii E

Diplom