Školský rok 2017/18

Úspechy

Úspešní žiaci

Úspechy

Úspešní študenti v školskom roku 2017/2018

Súťaž: Biologická olympiáda

Rok: 2017/2018

Stupeň: celoslovenské kolo

Umiestnenie: úspešný riešiteľSúťaž: Biologická olympiáda – A kategória, projektová časť

Rok: 2017/2018

Stupeň: celoslovenské kolo

Umiestnenie: úspešný riešiteľSúťaž: Olympiáda v informatike; Matematická olympiáda; Orientačný beh; Zenit

Rok: 2017/2018

Stupeň: celoslovenské kolo; krajské kolo; krajské kolo; krajské kolo

Umiestnenie: úspešný riešiteľ; úspešný riešiteľ; 1. miesto; 3. miestoSúťaž: Biologická olympiáda – A kategória

Rok: 2016/2017

Stupeň: celoslovenské kolo

Umiestnenie: úspešný riešiteľSúťaž: Stredoškolská odborná činnosť

Rok: 2017

Stupeň: celoslovenské kolo

Umiestnenie: tretie miestoSúťaž: Stredoškolská odborná činnosť

Rok: 2017/2018

Stupeň: celoslovenské kolo

Umiestnenie: druhé miesto


 


Súťaž: Hviezdoslavov Kubín

Rok: 2017/2018

Stupeň: krajské kolo

Umiestnenie: prvé miestoČasopis Kalazancio

Súťaž: Cena TV Markíza

Rok: 2017/2018

Umiestnenie: cena 1. stupňa


 


Súťaž: Zenit

Rok: 2017/2018

Stupeň: krajské kolo

Umiestnenie: úspešný riešiteľ


 


Súťaž: Majstrovstvá kraja – vrh guľou a vrh diskom

Rok: 2017/2018

Stupeň: majstrovstvá kraja

Umiestnenie: dvakrát prvé miestoSúťaž: Biologická olympiáda – B kategória

Rok: 2017/2018

Stupeň: krajské kolo

Umiestnenie: úspešní riešitelia