Záujmové vzdelávanie

Aktivity

Záujmové vzdelávanie

Aktivity

Záujmové krúžky

Názov krúžku čas Vedúci krúžku
Animátorský krúžok Mgr. Matúš Palaj SchP
Basketbalový krúžok pondelok 14:30-16:30 PaedDr. Peter Kollár, PhD.
Dramatický krúžok v anglickom jazyku utorok 14:00-16:00 Mgr. Tatiana Hudecová
Florbal piatok 14:30-16:30 Mgr. Edmund Kósa
Historický krúžok utorok 14:30-16:30 PaedDr. Peter Kollár, PhD.
Literárny krúžok štvrtok 12:30-14:30 Mgr. Martina Máčayová
Mladý medik pondelok, štvrtok  6:55-7:55 PaedDr. Michal Hudec, PhD.
Programovanie streda, štvrtok 14:30-15:30 Mgr. Jarmila Komorová
Spevácky krúžok piatok 13:00-15:00 Mgr. Erika Komlóšiová
Stolný tenis štvrtok 14:30-16:30 PaedDr. Jarolím Koprda
Šachový krúžok štvrtok, piatok  13:00-14:00 PaedDr. Michal Hudec, PhD.
Umelecký krúžok utorok 12:40-14:40 Mgr. Jana Čepčeková
UniMa –  matematika pre vysokoškolákov utorok, streda  6:55-7:55 PaedDr. Michal Hudec, PhD.
Základy žurnalistiky – Kalazancio utorok, štvrtok 12:55-13:55 Mgr. Veronika Štefániková
Zdravotnícky krúžok utorok, streda  14:30-15:30 PaedDr. Monika Krnáčová

Záujmové krúžky dopĺňajú zážitkové učenie v našej škole. Ide o kvalitné a systematické rozvíjanie rôznorodých a zmysluplných voľnočasových činností žiakov priamo v školskom prostredí. Vedúci krúžkov využívajú individuálny prístup reflektujúci jedinečnosť každého dieťaťa, podporujú objavovanie ich nadania a nadšenia z edukatívnych, umeleckých, športových a jazykových aktivít.