Záujmové vzdelávanie

Aktivity

Záujmové vzdelávanie

Aktivity

Záujmové krúžky

Názov krúžku čas Vedúci krúžku
Animátorský krúžok Mgr. Matúš Palaj SchP
Basketbalový krúžok pondelok 14:30-16:30 PaedDr. Peter Kollár, PhD.
Dramatický krúžok v anglickom jazyku utorok 14:00-16:00 Mgr. Tatiana Hudecová
Florbal piatok 14:30-16:30 Mgr. Edmund Kósa
Historický krúžok utorok 14:30-16:30 PaedDr. Peter Kollár, PhD.
Literárny krúžok štvrtok 12:30-14:30 Mgr. Martina Máčayová
Mladý medik pondelok, štvrtok  6:55-7:55 PaedDr. Michal Hudec, PhD.
Programovanie streda, štvrtok 14:30-15:30 Mgr. Jarmila Komorová
Spevácky krúžok piatok 13:00-15:00 Mgr. Erika Komlóšiová
Stolný tenis štvrtok 14:30-16:30 PaedDr. Jarolím Koprda
Šachový krúžok štvrtok, piatok  13:00-14:00 PaedDr. Michal Hudec, PhD.
Umelecký krúžok utorok 12:40-14:40 Mgr. Jana Čepčeková
UniMa –  matematika pre vysokoškolákov utorok, streda  6:55-7:55 PaedDr. Michal Hudec, PhD.
Základy žurnalistiky – Kalazancio utorok, štvrtok 12:55-13:55 Mgr. Veronika Štefániková
Zdravotnícky krúžok utorok, streda  14:30-15:30 PaedDr. Monika Krnáčová

Záujmové krúžky dopĺňajú zážitkové učenie v našej škole. Ide o kvalitné a systematické rozvíjanie rôznorodých a zmysluplných voľnočasových činností žiakov priamo v školskom prostredí. Vedúci krúžkov využívajú individuálny prístup reflektujúci jedinečnosť každého dieťaťa, podporujú objavovanie ich nadania a nadšenia z edukatívnych, umeleckých, športových a jazykových aktivít.


Florbal

Florbal  je rýchlo sa rozvíjajúci šport a pre mládež čoraz viac atraktívnejšia dynamická športová hra, preto ju zaraďujeme aj do školskej TSV a krúžkovej činnosti. Florbal je hra pre všetkých. Má prednosti v tom že je zábavná jednoduchá a pomerne lacná. Florbal sa hrá s piatimi hráčmi a brankárom, ihrisko má rozmery 20 m x 40 m. V školských podmienkach je počet hráčov prispôsobený rozmerom telocvične. Výstroj hráča tvorí jednoduchá florbalová hokejka. Sú rôzne druhy podľa palíc a čepelí, najčastejšie – štandard. Na hru používame florbalovú loptičku ktorá je z plastu s priemerom 7,2 cm je dutá a dierkovaná a váži 23 g. Brankár florbalu má chránenú hlavu prilbou. Florbal vznikol v škandinávskych krajinách. Na Slovensku sa datuje od roku 1997. U nás v škole je o florbal veľký záujem, o čom svedčí aj účasť na súťažiach a výrazný záujem o krúžok – florbal.


Mladý medik

Krúžok Mladý medik je zameraný na obohatenie poznatkov z chémie, ako aj prípravu na prijímacie skúšky z chémie na farmáciu, medicínu a veterinárne lekárstvo nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Žiak si osvojí pojmy, definície, ale aj precvičí rôzne praktické príklady a úlohy.


Krúžok programovania

Na našej škole má veľmi dlhú tradíciu programovanie a v minulosti sme dosiahli veľké úspechy v súťažiach na úrovni Slovenska, ale aj v medzinárodnom kole. Keďže chceme túto tradíciu udržiavať potrebujú študenti priestor na prípravu a zdokonaľovanie sa v rôznych programovacích technikách. V rámci tohto krúžku sa žiaci pripravujú na programátorské súťaže ako napríklad ZENIT, COFAX, korešpondenčný seminár, Olympiáda z informatiky. Taktiež môžu skonštruovať robotov a naprogramovať si ich (NXT Lego). Niektorí študenti využívajú krúžok na konzultácie a tvorbu ročníkových prác, prípadne na dokončovanie úloh z predmetu informatika.


Šachový krúžok

Na šachovom krúžku učíme deti rôznych vekových skupín samostatne premýšľať, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, naučiť sa zniesť prehru, aj prežiť pocit víťazstva. Princíp Fair Play musí byť základom, s ktorým vkročia o pár rokov do samostatného života. Šach nás sprevádza celým životom, pomáha nám vybrať si vždy to najlepšie riešenie, učí nás myslieť a byť o krok vpred.


UniMa – matematika pre vysokoškolákov

Krúžok UniMa je venovaný predovšetkým žiakom maturitného resp. predmaturitného ročníka. Žiaci si môžu rozšíriť svoje vedomosti a zručnosti z matematiky.  Zároveň sa oboznámia so základmi vysokoškolskej matematiky, využiteľnej pri štúdiu farmácie, učiteľstva matematiky a technických odborov.


Zdravotnícky krúžok
  • Zodpovedný: PaedDr. Monika Krnáčová
  • Zdravotnícky krúžok je určený pre žiakov ZŠ, nižšieho aj vyššieho gymnázia.
  • Žiaci sa naučia zásadám poskytovania prvej pomoci.
  • V rámci krúžku prebieha príprava žiakov na súťaž družstiev prvej pomoci, v ktorej sa naši žiaci umiestňujú na popredných miestach.
  • Príprava prebieha formou praktických ukážok a riešenia konkrétnych simulovaných situácií.
  • Vedieť poskytnúť prvú pomoc je nevyhnutnosť.