Archív úspechov

Úspechy

Archív úspechov

Úspechy

Archív úspechov

Starší archív úspechov – BIO, GEO, CHE
Starší archív úspechov – MAT, FYZ
Starší archív úspechov – INF
BIOLÓGIA

2017/2018

Biologická olympiáda – celoslovenské kolo – kategória A, teoreticko praktická časť – Daniel Magula, úspešný riešiteľ

Biologická olympiáda – celoslovenské kolo – kategória A, projektová časť – Veronika Klobušická, úspešná riešiteľka

Biologická olympiáda – krajské kolo – kategória B – Tomáš Sedlák, Samuel Ivančík

2016/2017

Biologická olympiáda – celoslovenské kolo – kategória A, projektová časť – Peter Massányi, úspešný riešiteľ


FYZIKA
2017/2018

Čo vieš o hviezdach – okresné kolo – III. kategória – 3. miesto Lenka Holčíková sexta A

SOČ – celoštátnom kole – odbor Matematika, fyzika – 5. miesto – Jakub Danáč III.B


CHÉMIA
2016/2017

Chemická olympiáda – kategória C – krajské kolo – Samuel Ivančík (6. miesto), Martin Repka (10. miesto), úspešní riešitelia

 2017/2018

súťaž “Labák” – Samuel Ivančík (4. miesto), Lenka Holčíková (7. miesto)

Chemická olympiáda – kategória B – krajské kolo – Samuel Ivančík, Lenka Holčíková, úspešní riešitelia

Chemická olympiáda kategória D – okresné kolo – Tereza Brázdilová, Monika Horková, úspešní riešitelia


INFORMATIKA
2017/2018

Olympiáda v informatike – celoslovenské kolo – 3. miesto – Filip Masár

ZENIT – krajské kolo – 3. miesto – Filip Masár

ZENIT – krajské kolo – David Greksa, úspešný riešiteľ

 


MATEMATIKA
2017/18

Matematická olympiáda

Krajské kolo: kategória A:  10.miesto Filip Masár (úspešný riešiteľ), Daniel Magula – oktáva A, Matej Štěpánek – kvinta A

Krajské kolo: kategória C: Matúš Masár – kvinta A

Okresné kolo: kategória Z7: Samuel Hlavatý – sekunda A

Okresné kolo: kategória Z6: Alexandra Hudecová, Samuel Piroška, Juraj Pauček – príma A

Pytagoriáda

Okresné kolo: kategória P3: 13. miesto Karolína Frivaldská (úspešný riešiteľ) – III. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P4: Adrián Kondé – IV. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P5: 27. miesto Ondrej Spišák (úspešný riešiteľ) – V. A. ZŠ

Okresné kolo: kategória P7: Dominik Šedík – sekunda A

Matematický klokan

Medzi 20 % najlepších žiakov vo svojej kategórii v rámci SR patria: Daniel Bohún (II. A. ZŠ), Karolína Frivaldská (III. A. ZŠ), Dávid Gábik (V. A. ZŠ), Diana Kunová (príma A), Samuel Šmátrala (sekunda A). Súťaže sa z našej školy zúčastnilo 40 žiakov.

Náboj 2018

Celoslovenskej súťaže sa zúčastnili družstvo Junior (Matúš Masár, Andrej Stupka, Andrej Gerhát, Tomáš Tines, Matej Štěpánek – kvinta A) – 67. miesto, a družstvo Senior (Filip Pavlovič, Jakub Čurilla, Juraj Zalabai, Jozef Voros, Jakub Brázdil) – 53. miesto

Stredoškolská odborná činnosť

V odbore 02 – Matematika, fyzika  – Šimon Krajčír (septima A) s prácou “Matematika v športovej streľbe” obsadil v celoštátnom kole 2. miesto (úspešný riešiteľ)

2016/17

Matematická olympiáda

Krajské kolo: kategória A: Daniel Magula, Filip Masár – septima A

Krajské kolo: kategória C: 1. miesto Matej Štěpánek – kvarta A, 18. miesto Michal Magula  – kvinta A (úspešní riešitelia)

Krajské kolo: kategória Z9: 1. – 4. miesto Matej Štěpánek (úspešný riešiteľ) – kvarta A

Okresné kolo: kategória Z9: 1. miesto Matej Štěpánek (úspešný riešiteľ), Tomáš Tines -kvarta A

Okresné kolo: kategória Z8: 3. – 12. miesto Patrik Siegl (úspešný riešiteľ), Sofia Čelešová, Niki Iliopoulos – tercia A

Okresné kolo: kategória Z7: Filip Mihalčín – sekunda A

Okresné kolo: kategória Z6: 9. – 11. miesto Samuel Hlavatý, 14. – 16. miesto Samuel Šmátrala (úspešní riešitelia), Zuzana Rákayová – príma A

Matematický klokan

Medzi 20 % najlepších žiakov vo svojej kategórii v rámci SR patria Martin Janček, Samuel Šmátrala (príma A), Martin Kuna (III. A)

Náboj 2017

Celoslovenskej súťaže sa zúčastnili družstvo Junior (F. Pavlovič, J. Zalabai, T. Sedlák, M. Repka) – 73. miesto, a družstvo Senior (D. Greksa, D. Magula, F. Masár, P. Massányi) – 31. miesto

Náboj 2016

Súťažné družstvo z kvarty A v zložení Matej Štěpánek, Matúš Masár, Andrej Stupka a Andrej Ardon zúčastnilo matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj junior 2016. V konkurencii 25 družstiev z okresu Nitra obsadili výborné 7. miesto.

2015/16

Matematická olympiáda

Krajské kolo: kategória B: Filip Masár (sexta A, 15. miesto – úspešný riešiteľ)

Krajské kolo: kategória B: Daniel Magula (sexta A, 21. miesto – úspešný riešiteľ)

Krajské kolo: kategória C: Jakub Čurilla (kvinta A, 16. miesto – úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z6: Filip Mihalčín (príma A, 10. – 13. miesto – úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z8: Matej Štěpánek (tercia A, 1. – 3. miesto – úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z8: Tomáš Tines (tercia A, 6. – 8. miesto – úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z8: Andrej Gerhát (tercia A, 14. – 17. miesto – úspešný riešiteľ)

Okresné kolo: kategória Z9: Matej Štěpánek (tercia A, 11. miesto – úspešný riešiteľ)

Pangea

Najúspešnejší riešitelia: Daniel Magula (sexta A), Jakub Čurilla (kvinta A), Filip Kozík, Patrik Siegl (sekunda A)

Matematický klokan

Najúspešnejší riešitelia: Daniel Dukát (3. roč. ZŠ), Ema Dulíková (kvarta A)

Starší archív úspechov – UKL
Starší archív úspechov – OBN, DEJ
Umenie a kultúra

Hlavná cena ministra školstva – Hľadanie koreňov (celoslovenské kolo) – Daniela Klbečková

SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) 2017 – krajské kolo – 1. miesto v odbore Umenie – Pavel Kuna III.C

SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) 2017 – krajské kolo – 2. miesto v odbore Voľný čas – Viktória Šimkorová 

SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) 2017 – krajské kolo – 1. miesto v odbore Riadenie, ekonomika – Richard Tasnádi

SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) 2015- krajské kolo – 2. miesto v odbore Umenie – Mária Lenčéšová 

SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) 2015 – krajské kolo – 1. miesto v odbore Umenie – Natália Částová

Krajská súťaž fotografií AMFO 2017 – kategória do 21 rokov, v čiernobielej fotografii – 2. miesto – Pavel Kuna

Starší archív úspechov – SJL
2017/2018

Olympiáda zo slovenského jazyka – krajské kolo kategória A – Marek Lehocký IV.B – 5. miesto

Olympiáda zo slovenského jazyka – krajské kolo kategória B – Natália Dolníková II.C – 10. miesto

Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo – Adela Dukátová oktáva A dosiahla – 1.miesto

Starší archív úspechov – ANJ
Starší archív úspechov – NEJ
ANGLICKÝ JAZYK
školský rok 2017/18

Olympiáda v anglickom jazyku:

Obvodné kolo:

Kategória 2A: Samuel Fraňo, sexta A, 2. miesto

Krajské kolo:

Kategória 1C: Carrick Patrick Murray, 5. ročník ZŠ

Súťaž Mladý prekladateľ:

Špeciálna cena poroty:

Peter Vaško, III.A (umelecký preklad z anglického jazyka)

Viktória Depešová, IV.B (preklad anglických titulkov)

FRANCÚZSKY JAZYK

Hana Izakovičová – celoslovenské kolo – 4. miesto, krajské kolo – 1. miesto (opakovane 3-krát)

Gabriela Charlotte Teleki – krajské kolo – 1. miesto (opakovane 3-krát)

Daniel Magula – krajské kolo – 1. miesto

NEMECKÝ JAZYK

Prelož a zaspievaj 2015 – 2. miesto v celoslovenskej súťaži s pieseňou “Die Kirschen – čerešne”  v podaní žiačok:

Zdenka Holčíková, Katarína Ščasná, Rebeka Kúrová, Patrícia Godárová, Scarlett Lauková, Deana Kóňová.