Inkluzívny tím

Zamestnanci

Inkluzívny tím

Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


riaditeľka školy

Mgr. Erika Komlóšiová

1. -4. roč ZŠ


zástupkyňa riaditeľky
triedna – III. A ZŠ

PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


zástupca riaditeľky
triedny – kvinta A

RNDr. Miroslava Jenisová

MAT, FYZ


zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko – ekonomické činnosti

Mgr. Zuzana Zelenajová

školská psychologička


PaedDr. Brigita Kozlíková

školský špeciálny pedagóg


PaedDr. Daniela Hrnčárová

asistentka


Mgr. Sabína Slováková

asistentka


Mgr. Miriam Dobiášová

asistentka