Inkluzívny tím

Zamestnanci

Inkluzívny tím

Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


riaditeľka školy

Mgr. Ivana Vojteková DiS. art.


zástupkyňa riaditeľky
triedna – III. A ZŠ

PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


zástupca riaditeľky
triedny – kvinta A

RNDr. Miroslava Jenisová

MAT, FYZ


zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko – ekonomické činnosti

Mgr. Zuzana Zelenajová

školská psychologička


Mgr. Martina Zimmermannová

školský špeciálny pedagóg


Mgr. Diana Rožár

Sociálna pedagogička


Mgr. Petra Muráriková PhD.

asistentka


Mgr. Miriam Dobiášová

asistentka


Mgr. Iveta Šulíková

asistentka


Mgr. Ivana Hlbočanová

asistentka


Mgr. Dominika Blašková

asistentka