Európskeho dňa cudzích jazykov - Piaristická spojená škola Nitra