Pandémia

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradenstvo

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Pandémia

Milí rodičia, žiaci, pedagógovia

Dovoľujem si Vám dať do pozornosti telefonické a e-mailové kontakty, ktoré Vám môžu byť nápomocné pri zvládaní mimoriadneho stavu na Slovensku. Tieto linky sú obsluhované odborníkmi z radov psychológov, sociálnych pracovníkov, špeciálnych pedagógov. V týchto záťažových chvíľach Vás dokážu vypočuť, podporiť, vhodne usmerniť, byť nápomocnými.

Krízové linky pomoci pre deti:

0907 401 749

055 234 72 72

– Linka detskej dôvery

– v čase od 14:00-20:00 hod.

 

116 111

– Linka detskej istoty

– nonstop

 

Prípadne môžete vyskúšať internetové poradenstvo cez chat/e-mail:

https://ipcko.sk/

– Ipčko

– v čase 7:00-24:00hod.

 

Tieto kontakty prosím nezneužívaj na krátenie voľného času. Mohlo by sa stať, že linku tak budeš blokovať inému dieťaťu, ktoré má vážny problém a potrebuje pomoc. Ďakujem!

Krízové linky pomoci pre dospelých:

0800 800 566
– Linka dôvery Nezábudka
– prevádzkovaná Ligou za duševné zdravie

– funguje nonstop, bezplatne a anonymne

– psychológovia a psychologičky radia ľuďom so psychickými ťažkosťami

0556441155
– Linka nádeje
– je určená najmä pre krízové situácie a rodinné problémy.

poradna@ipcko.sk
– online poradňa IPčko
– poradňa pomáha len cez chat a email od 7.00 do 24.00.

 

Milí naši,
posledné dni nám prinášajú stále nové výzvy. Ukazujú nám našu zraniteľnosť, ale i silu. Toto
obdobie je viac či menej psychicky náročné pre všetkých nás. Rodičov, študentov a žiakov,
i učiteľov. Je prirodzené a úplne normálne, ak sa nás chvíľami zmocnia silné emócie. Možno je
to pre nás výzva aj k tomu, aby sme si svoje pocity a emócie začali viac vedome všímať
a pracovať s nimi. Aby sme sa nestali ich väzňami, ale oni našimi pomocníkmi. Ako na to?
K tomu máme pre Vás niekoľko tipov:

  •  Nájdime si čas byť sami so sebou.
  • Rozprávajme.
  • Nájdime si čas vypnúť.
  • Filtrujme informácie.
  • Doprajme si oddych a zmyslové zážitky
  • Režim
  • Naučme sa povedať NIE
  • Rodina a priatelia
  • Správna životospráva

1. Nájdime si čas byť sami so sebou
Nájdime si aspoň raz za deň chvíľku, postačí aj pár minút, aby sme boli v tichosti sami so
sebou. Môže to byť ráno- pred tým, ako sa zobudia deti, večer- po tom, ako ich dáme spať,
alebo po práci- keď si sadnem do auta a som v ňom chvíľku sama. Spýtajme sa samých seba
„Ako sa cítim?“. V kolotoči denných povinností si často nestihneme uvedomiť za čo všetko
môžeme byť vďační. Pripomeňme si to! Alebo možno v zajatí termínov prehliadame, že sa
nás zmocňuje úzkosť a stres. Všimneme si ich často neskoro, až keď sa začnú ich fyzické
prejavy. Pritom čím skôr ich podchytíme, tým ľahšie s nimi vieme pracovať. Vyslovme
nahlas ako sa cítime.

2. Rozprávajme
Ak nás niečo trápi, povedzme o tom niekomu blízkemu, Zdieľajme svoje pocity. Nie je
dôležité či sa s niekým porozprávam cez telefón, skype alebo osobne. Dôležité je, nedusiť
to v sebe. Je známe, že už len nahlas pomenovať svoj problém, pôsobí ozdravujúco. Pomáha
tiež uvedomiť si, že pocity sú ľudské- veľa ľudí sa práve teraz cíti veľmi podobne ako ja.
Skúsme sa možno tiež zamyslieť, ako by sme poradili niekomu, kto má takéto pocity aké
práve zažívam ja?

3. Doprajme si oddych a zmyslové zážitky
Nájsť si chvíľku čas na svoj koníček, hobby, dať svojmu telu zmyslové podnety, znamená
na chvíľu mu priniesť úľavu. Nájdime si čas venovať sa tomu, čo nám prináša radosť. Pre
niekoho to môže byť počúvanie dobrej hudby, práca v záhrade, kreslenie, šitie či ísť si
zabehať alebo sa prejsť. Pomôcť nám cítiť sa lepšie môže paradoxne aj to, keď my
pomáhame iným. Keď pomáhame iným, zároveň sa tým zlepšuje i naša mienka o nás
samotných. Môže to byť nákup pre staršiu susedu, darovanie prebytkov zo záhrady, …

4. Filtrujme informácie
Často sme po celý deň doslova zahltení najnovšími správami z celého sveta a už si to ani
neuvedomujeme. Naše podvedomie však vníma neutíchajúci prílev negatívnych informácií.
Skúsme preto správy vedome filtrovať. Dajme si do auta CD s obľúbenou hudbou namiesto
rádia. Na čítanie správ si vymedzme určitý čas a dodržiavajme ho. Vypnime v telefóne
nepotrebné notifikácie. To neznamená, že sa nemáme zaujímať o dianie vo svete. Nepostačí
nám ale ak si všetko čo sa stihlo vo svete udiať prečítame večer alebo ráno počas 15 minút?

5. Režim
Možno sa nám osvedčí, ak si budeme robiť plán alebo rozvrh, čo chceme v ktorý deň stihnúť.
Naplánovať si nákupy. Určiť si čas, v ktorom sa budeme venovať deťom. Čas, kedy si budem
čítať správy, kedy budem piecť koláč alebo opravovať lampu. Samozrejme, všetko sa
naplánovať nedá. Život je plný prekvapení a je to tak dobre. Režim a rozvrh činností nám
však môže priniesť pocit istoty a bezpečia. Aj v prípade, ak by sme zostali v domácej
karanténe je nanajvýš odporúčané vytvoriť si vlastný rozvrh na každý deň a dodržiavať ho.
Takáto rutina nám pomôže udržať si pocit že všetko je v normále a žiť prítomnosť.

6. Naučme sa povedať NIE
Neutápajme sa v myšlienkach, čo všetko by sme mali robiť, cítiť, vedieť,… Ak je toho na
nás priveľa, povedzme to. Neberme si na svoje plecia viac, než dokážeme uniesť. Nedá sa
byť stopercentným vo všetkom. To nie je len fráza. Nie je v ľudských silách, aby sme boli
dokonalými rodičmi, dokonalými učiteľmi, dokonalými zamestnancami, podnikateľmi,
športovcami, vždy mali upratané, čerstvo navarené, zarábali milióny… Zamyslime sa nad
svojimi prioritami a nájdime si čas spísať si ich na papier.

7. Rodina a priatelia
Ak máme v rodine úprimné a pevné vzťahové väzby, ľahšie sa nám zvládajú záťažové či
kritické obdobia v živote. To isté môžeme povedať ak máme po svojom boku verného
priateľa. Ak máme takéto vzťahy, neberme ich ako samozrejmosť. Naďalej ich zveľaďujme.
Ak vo svojich vzťahoch máme čo vylepšovať, začnime hneď. Nájdime si priestor na
spoločný čas. Pýtajme sa úprimne, ako sa ten druhý cíti, aký mal deň. Urobme si raz za
týždeň čas, byť len s jedným zo svojich detí a venujme sa naplno len jemu. Doprajme toto
privilégium každému zo svojich detí. Naplánujme si manželský večer a dbajme na to, aby to
bol naozaj NÁŠ večer.

8. Správna životospráva
Zdravá a vyvážená strava je pre normálne fungovanie nášho tela nevyhnutná. Odráža sa
i našom psychickom zdraví a pocite pohody. Možno ste si už sami na sebe všimli, že keď
ste hladní, ste náchylnejší k nervozite. Nezanedbávajme spánok- dnes už na základe
výskumov vieme, že ľudia, ktorí dlhodobo málo spia majú sklony k úzkostiam a depresiám.
A v neposlednom rade, nezabúdajme na pohyb. Nemusia to byť olympijské výkony. Postačí
aj dlhšia prechádzka.

Prajem nám veľa trpezlivosti pri práci na sebe samých.

Linka detskej istoty . PDF