Červené stužky 2021 - Piaristická spojená škola Nitra