Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka sa bude konať elektronicky na webovej stránke školy,

v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020.

Adresa webu je: www.pssjknr.edupage.org

Po obnovení vyučovania vám včas oznámime termín,
kedy budete môcť prísť do školy s požadovanými dokladmi a tak uzavrieť zápis.

Prosíme, ak máte záujem o zapísanie Vášho dieťaťa u nás, vyplňte tento PREDBEŽNÝ DOTAZNÍK.

Je nám to ľúto, ale deň otvorených dverí sa kvôli uzatvoreniu školy neuskutoční.