Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka sa začne 4. a 5. apríla od 13:00 hod do 17:00 hod a následne potrvá do konca mesiaca. 

Prosíme ak máte záujem o zapísanie vášho dieťaťa u nás, vyplňte tento PREDBEŽNÝ DOTAZNÍK.