Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vzhľadom k pandemickej situácii Covid-19 nie je možné v škole organizovať DOD, preto sme pre Vás pripravili toto prezentačné video:

Ak sa Vám naše video páči, pozývame Vás na DOD – online stretnutie s vedením a s pedagógmi školy, ktoré sa bude konať dňa 9.marca 2021o 17:00 hod.  https://youtu.be/YK3Ryv9HF3Y 

Ak sa nás chcete niečo opýtať, kliknite TU na pripravený formulár: https://cutt.ly/Uj6DOPJ 

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

na školský  rok 2021/2022

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) odsek 2:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť (zapísať) dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis sa koná od 1.apríla do 30. apríla 2021

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom. Potrebné je doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Pri zápise rodič odovzdá podpísaný dokument: Súhlas s inovatívnymi metódami vzdelávania.