Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka sa bude konať 2. – 3. apríla 2020.

Zápis bude pokračovať do konca mesiaca apríl.

Prosíme, ak máte záujem o zapísanie Vášho dieťaťa u nás, vyplňte tento PREDBEŽNÝ DOTAZNÍK.

 

Deň otvorených dverí sa bude konať 24. marca 2020.