Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zápis do 1. ročníka sa bude konať v apríli 2020. Dátum upresníme… 

Prosíme ak máte záujem o zapísanie vášho dieťaťa u nás, vyplňte tento PREDBEŽNÝ DOTAZNÍK.