Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vzhľadom k pandemickej situácii Covid-19 nie je možné v škole organizovať DOD, preto sme pre Vás pripravili toto prezentačné video:

                                         Nestihli ste DOD naživo? Nevadí, pozrite si nás zo záznamu: 

 

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

na školský  rok 2021/2022

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) odsek 2:

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť (zapísať) dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Zápis sa koná od 1.apríla do 16. apríla 2021

Vyplnené prihlášky prídete osobne podpísať v termíne, na ktorý Vás pozveme.

Pri zápise rodič odovzdá podpísaný dokument: Súhlas s inovatívnymi metódami vzdelávania.