Druhý ročník

Žiaci

Druhý ročník

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
Mgr. Ing. Jana URBANOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
PaedDr. Peter Kollár, PhD.
Mgr. Denisa Olšanská

Počet žiakov: 21

Chlapcov: 7   Dievčat: 14


Patrik Bacigál
Samuel Bahelka
Barbora Balážiová
Dajana Bujalková
Ľudovít Černý
Paulína Gažiková
Lucia Kočalková
Martina Krajčiková
Viktória Kubeková
Sofia Kupecseková
Lea Lőrinczová
Marcel Macho
Diana Mikulášiková
Lea Sofia Navarová
Matej Pavlík
Katarína Repková
Eliška Ševčíková
Dominika Tkáčová
Tamara Trnkóciová
Jozef Vaškovič
David Zaujec

Triedny profesor:
PaedDr. Michal HUDEC

Zastupujúci triedny profesor:
PaedDr. Alžbeta Horáková

Počet žiakov: 23

Chlapcov: 12   Dievčat: 11


Jana Barantalová
Viktória Blašková
Terézia Bónová
Lea Dedičová
Lívia Dubayová
Michal Hazucha
Peter Hruška
Roman Chovanec
František Jenis
Branislav Kováč
Marek Krkošek
Sofia Kubíková
Slavomíra Kušanová
Adam Major
Ľuboš Maračka
Vanessa Moravčíková
Jana Ondrušová
Nina Palatická
Lukáš Pánik
Slavomír Pašteka
Peter Pinter
Marianna Skubeňová
Jakub Stančík

Triedny profesor:
PaedDr. PhDr. Andrea PÁLENÍKOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Hana Šuchová

Počet žiakov: 23

Chlapcov: 9   Dievčat: 14


Bakytová Emma
Balážová Patrícia
Benčo Samuel
Bieliková Sofia
Bírová Jasmína
Bodo Christine Victoria
Čaja Flavia Bernadetta
Hillová Hannah
Horka Lukáš
Kolník Jozef
Komárňanský Samuel
Košudová Karolína
Kukla Alex
Leckéši Olívia
Magula Jozef
Mihalčín Filip
Pindes Matúš
Poláčková Vanesa
Šutková Viktória
Turbová Chiara
Zsebiová Zlatica
Zubko Nikolaj
Zubková Emma