Školská knižnica

Aktivity

Školská knižnica

Aktivity

Školská knižnica

Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania je práca  s informáciami. Sú rôzne spôsoby, ako získať nové informácie,  rozšíriť svoj obzor a prehĺbiť svoje vedomosti. K tradičnému a stáročiami overenému spôsobu patrí čítanie kníh. Miesto, kde sa možno s knihou najčastejšie stretnúť, je kníhkupectvo a sieť rôznych knižníc (obecných, mestských, krajských, univerzitných, národných, školských, ale aj domácich).

Každá dobrá škola by mala mať svoju knižnicu, priestor, kde môžu žiaci nájsť potrebné informácie, ale aj miesto, kde sa dá aktívne oddychovať. Na našom gymnáziu máme knižnice dve: otvorenú, kde si možno nájsť knihu na oddychové čítanie alebo na pobavenie. Je prístupná každému žiakovi počas každej prestávky medzi hodinami.

Druhá knižnica – klasická – nachádza sa v zadnej časti školy, v blízkosti jazykových učební. Za jej dverami sa ukrývajú police s beletriou a odbornou literatúrou v menšom rozsahu. Abecedne usporiadané diela rôznych svetových a našich autorov dopĺňajú police s povinným čítaním. Knižnicu možno navštíviť každý deň okrem pondelka počas veľkej prestávky a vypožičať si zaujímavú knihu a vydať sa na cestu poznania reálnych aj virtuálnych svetov. O knižnicu sa stará Mgr. Oľga Kotorová, počas jej neprítomnosti PhDr. Janka Svítková a Mgr. Hana Suchová.

Naším zámerom je knižnicu modernizovať a vytvoriť tak priestor, kde sa bude každý cítiť príjemne a kde nájde oázu pokoja a radosti z poznávania.