Galéria výtvarného
umenia

Aktivity

Galéria výtvarného
umenia

Aktivity

Galéria výtvarného umenia

V priestoroch školy bola 29. marca 2012 otvorená stála Galéria výtvarného umenia. Kurátorkou prvej výstavy sa stala študentka maturitného ročníka Mária Poláková a každoročne sa koná nová vernisáž. V galérii vystavujú svoje práce žiaci školy spolu s významnými umelcami, zároveň si môžu skúsiť prácu kurátora a ďalšie pozície pri príprave podujatia – vernisáže, ktorej súčasťou je aj kultúrne vystúpenie, čo bolo neraz ocenené pri prijímacích skúškach na vysoké školy, napr. na manažment kultúry. V roku 2018 sa uskutočnila výstava s názvom Neznámy mecenáš – Grassalkovič, ako súčasť podujatia Dní európskeho kultúrneho dedičstva v Nitre.

Za galériu zodpovedá Mgr. Andrea Teplanová.