Prvý ročník

Žiaci

Prvý ročník

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
Mgr. Jozef Bubnár

Zastupujúci triedny profesor:

Mgr. Denisa Čujdíková

Počet žiakov: 29

Chlapcov: 4   Dievčat: 24

Triedny profesor:
Mgr. Jana Mitošinková

Zastupujúci triedny profesor:

Mgr. Mariana Hrašková, PhD.

Počet žiakov: 22

Chlapcov: 13  Dievčat: 9


Triedny profesor:
PaedDr. Monika Krnáčová

Zastupujúci triedny profesor:

Mgr. Karin Fusková

Počet žiakov: 24

Chlapcov: 13   Dievčat: 11