Prvý ročník

Žiaci

Prvý ročník

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
RNDr. Monika Gregušová

Zastupujúci triedny profesor:

 

Počet žiakov: 30

Chlapcov: 18   Dievčat: 12

Triedny profesor:
Mgr. Ľubomíra Komorová

Zastupujúci triedny profesor:

 

Počet žiakov: 20

Chlapcov:Dievčat: 18


Triedny profesor:
PaedDr. Zora Masaryková

Zastupujúci triedny profesor:

 

Počet žiakov: 22

Chlapcov: 3   Dievčat: 19