Prvý ročník

Žiaci

Prvý ročník

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
PaedDr. Štefan Murárik 

Zastupujúci triedny profesor:

Počet žiakov: 23

Chlapcov: 3   Dievčat: 20

Triedny profesor:
Mgr. Jaroslav Votoček

Zastupujúci triedny profesor:

Počet žiakov: 20

Chlapcov: 15  Dievčat: 5


Triedny profesor:
PhDr. Iveta Zverková

Zastupujúci triedny profesor:

Počet žiakov: 21

Chlapcov: 9   Dievčat: 12