Spolupráca
s Červeným krížom

Aktivity

Spolupráca
s Červeným krížom

Aktivity

Darovanie krvi

Každoročne sa študenti nášho gymnázia zúčastňujú darovania krvi v rámci kampane Divadelná kvapka krvi, ktorá sa koná pod záštitou SČK. Tešíme sa veľkému záujmu študentov a vítame každého prvodarcu. Nikdy nezabúdajte, že darovanie krvi je darom života. V školskom roku 2018/2019 sa študenti septimy A, III.B, III.C zapojili do kampane SČK – Nevyhováraj sa a poď darovať krv

Mladý záchranár

Naši študenti dosahujú taktiež pekné výsledky v súťaži Družstiev prvej pomoci.

Pomáhajú pri organizácii súťaže aj ako figuranti. Svoje vedomosti odovzdávajú aj mladším študentom, ktorí pracujú v zdravotníckom krúžku. Aktívne sa zapájajú aj do organizovania predvianočného charitatívneho bazára, ktorý je tradične spájaný s praktickými ukážkami prvej pomoci.