Vnútorný poriadok

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dokumenty

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.