Stredoškolská odborná činnosť

Aktivity

Stredoškolská odborná činnosť

Aktivity

Stredoškolská odborná činnosť

SOČ ( Stredoškolská odborná činnosť ) je prehliadka tvorivého myslenia a schopnosti prezentovať svoje výsledky na úrovni školského, krajského, celoslovenského kola. Úspechy v SOČ sú predpokladom pre prijatie na niektoré typy VŠ. Zároveň sa žiaci pri tvorbe svojej práce naučia písať odbornú prácu, čo využijú pri písaní seminárnych prác, diplomovky na VŠ.

SOČ má na našej škole dlhoročnú tradíciu a krásne úspechy vo viacerých súťažných odboroch.

Kontaktná osoba pre SOČ je na našej škole pani profesorka RNDr. Monika Gregušová.

Viac informácií nájdete aj na stránke Stredoškolskej odbornej činnosti.

Metodiku na písanie SOČ nájdete tu: http://gregusova.wbl.sk/metodika_soc_2019_b5.pdf