Divadlo

Aktivity

Divadlo

Aktivity

Divadelné predstavenie

Námestie sv. Alžbety

na motívy románu Rudolfa Jašíka

Dramatizácia textu: Michaela Liptáková

Hudba: Vladimír Kopec

Scéna a kostýmy: Michaela Liptáková

Choreografia: Karolína Košudová

Réžia: Michaela Liptáková

OBSADENIE:

IGOR: Roman Mojto

EVA: Natália Kunová

FLÓRIK: Andrej Babocký

MAXI: Radoslav Konečný a.h.

WEIMANN: Timotej Kadlec

DODO: Matej Štěpánek

BARÓNKA: Cathleen Michaela Bodo

HELDER: Alex Kukla

VELITEĽ: Adam Pavlovič

FARÁR: Tomáš Tines

MARTIN: Samuel Mojto

JANO: Simon Turba

TOMÁŠ: Matej Filo

KAROL: Jakub Jando

PETER: Vlado Svoboda

MÁRIA: Laura Kollárová

HELDEROVÁ: Adriana Lieskovská

FLÓRIKOVÁ: Katarína Krajčírová

MATKA: Sofia Kondeová

REICH: Samuel Hlavatý

KAROLÍNA: Karolína Košudová

ZUZA: Zuzana Vargová

SOFIA: Sofia Bieliková

HANKA: Hannah Hillová

Company – tanec a zbor:

Tereza Filová, Vanesa Moravčíková, Sofia Kubíková, Nina Palatická, Michaela Toráčová,  Natália Penzešová,

Adriana Mooschová, Lenka Matejová, Natália Tkáčová, Alexandra Vilinová, Emma Šimunová, Ema Tinesová,

Laura Koprdová, Alexandra Gubková, Nela Zemanová, Eva Oscitá, Katarína Dolníková, Kristína Vašková,

Zuzana Fačkovcová, Barbara Balážiová, Viktória Kubeková, Hana Filová, Ema Doršicová, Kristína Široká,

Sarah Ardon, Diana Kunová, Ivana Servická, Eva Skačanová, Adriana Zahradníková, Alexandra Hudecová,

Liliana Paulíková, Mária Majerníková, Olívia Leckeši, Chiara Turbová, Lukáš Pauk, Matej Poliak,

Jakub Matušica, Richard Vilina, Gabriel Trubíni, Filip Halmeš

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Vás pozýva na benefičné divadelné predstavenie

Námestie svätej Alžbety

na motívy románu Rudolfa Jašíka

7. február 2020 o 18:00

Divadlo Andreja Bagara v Nitre (veľká sála),
Svätoplukovo námestie 4

Vstupné: 10 €

Predpredaj lístkov: sekretariát Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre od 14. 1. 2020

Dňa 22. marca 2018 naše gymnázium, tak ako aj minulý rok, uviedlo muzikál na doskách Divadla Andreja Bagara v Nitre, tentokrát s názvom UMUČENIE A VZKRIESENIE.

Muzikál pripravovali naši študenti pod taktovkou režisérky Michaely Liptákovej a hudobno-spevácku zložku pod vedením Mgr. Vladimíra Kopca.

50 účinkujúcich študentov s veľkým očakávaním vnímalo naštudovanie predstavenia nielen ako svoj príspevok pre spoločenstvo školy, ale aj ako dar, príležitosť k meditácii, zamyslenie sa aj pre široké spoločenstvo obyvateľov Nitry v čase blížiacej sa Veľkej noci.

Touto cestou sa chceme poďakovať za podporu, priazeň, pomoc a sponzorské príspevky rodičom i priateľom školského benefičného predstavenia.

Svätý Otec František tento rok vyzval mládež k odvahe: „ Mladí , nebojte sa .“ Je krásne, že aj naši študenti vstúpili s odvahou do tohto projektu a ponúkli svoje talenty Bohu i spoločenstvu Nitry. Muzikál bol zároveň svedectvom, meditáciou, zastavením sa nad myšlienkou, že smrť nie je posledným odkazom. Obetovaním svojho života Ježiš preukazuje ľudstvu lásku a milosrdenstvo. Pozýva každého človeka, ktorý sa ocitne na Kalvárii svojho života, aby svoj život prežil s Ním. Ďakujeme za realizáciu aj pedagógom a zamestnancom školy, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o tento úspešný projekt.

Ďakujeme!

Slávnosť 400. výročia založenia rehole piaristov, 150. výročia svätorečenia sv. Jozefa Kalazanského a 25. výročia obnovenia Piaristického gymnázia v Nitre obohatili naši študenti divadelným predstavením San José de Calasanz vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre. Príhovor pátra Pedro Aguado Cuestu naladil srdcia a otvoril mysle prítomných, ktorí si mohli naplno užiť vystúpenie. Kvalitný výkon v muzikáli podali žiaci piaristického gymnázia a piaristickej ZŠ, ktorých vysoko profesionálne viedla režisérka Michaela Liptáková pod odborným usmernením Petra Oravca. Podmanivú hudbu skomponoval a spevácku zložku viedol Vladimír Kopec. Vďaka všetkým účinkujúcim, tvorcom, ale aj všetkým realizátorom, ktorí akoukoľvek formou pomáhali, vzniklo krásne a umelecky veľmi hodnotné spracovanie života sv. Jozefa Kalazanského a jeho odkaz pre dnešok.

V podvečerných hodinách sa konalo II. divadelné predstavenie určené rodičom žiakov, známym, priateľom a priaznivcom piaristickej školy,  ktoré  slávnosť ukončilo.  Podľa slov divákov, zúčastniť sa na predstavení, bol úžasný zážitok a príjemné pocity budú vo všetkých rezonovať ešte veľmi dlhý čas.

„Dnes viac než inokedy potrebujeme evanjeliovú pedagogiku, ktorá by bola schopná zmeniť srdce a realitu v súlade s Božím kráľovstvom…“, z listu pápeža Františka piaristom.

Ako sme nacvičovali…