Zelená škola

Náš Environmentálny akčný plán školy

PDF na stiahnutie

Aktivity:

Aktivita 3

Výukový Program: Ako správne separovať, tipy na minimalizáciu odpadu

Dátum: 4.6.2021

Počet: 45 žiakov

Triedy: VI. A ZŠ, VII. A ZŠ, Tercia

Aktivita 4

Revitalizácia a vybudovanie kompostoviska

Trieda: III.A ZŠ, VII.A ZŠ, Tercia

Dátum: Máj – Jún – stále pracujeme

Aktivita 2

Prvá časť:

Monitoring: : Zhotovenie nádob na separovaný odpad do triedy

Triedy: I.B ZŠ

Dátum: 15.6.2021

Druhá časť:

AKČNÝ DEŇ

AKTIVITY- DEŇ ZEME, ŠTVRTOK, 28.4.2022

ČAS SEPAROVANIE 1

TRIEDA

SEPAROVANIE 2

TRIEDA

ELEKTROODPAD KOMPOSTOVANIE ANALYZUJ ZELENÁ STRECHA EKOplagát

TRIEDA

TRIČKOtaška

(VIII.A ZŠ /TRIEDA )

1. 8:00- 8:20 I.A ZŠ I.B ZŠ III.A ZŠ IV.A ZŠ V.A ZŠ III.B ZŠ II.A ZŠ VI.A ZŠ- do 8:45
8:25- 8:45 II.A ZŠ II.B ZŠ III.B ZŠ V.A ZŠ IV.A ZŠ III.A ZŠ I.A ZŠ I.B ZŠ
2. 8:55- 9:15 III.A ZŠ III.B ZŠ I.A ZŠ II.A ZŠ II.B ZŠ I.B ZŠ IV.A ZŠ VII.A ZŠ- do 9.40
9:20- 9:40 IV.A ZŠ V.A ZŠ I.B ZŠ II.B ZŠ,  TERCIA A II.A ZŠ I.A ZŠ III.A ZŠ III.B ZŠ
3. 9:50- 10:10 VII.A ZŠ II.A ZŠ,  TERCIA A I.A ZŠ I.B ZŠ, PRÍMA II.B ZŠ, KVARTA III.B ZŠ III.A ZŠ
10:15- 10:35 PRÍMA A II.B ZŠ I.B ZŠ I.A ZŠ II.A ZŠ VI.A ZŠ V.A ZŠ- od 9:50
4. 10:55- 11:15 TERCIA A KVARTA A IV.A ZŠ III.A ZŠ III.B ZŠ V.A ZŠ I.B ZŠ I.A ZŠ
11:20- 11:40 V.A ZŠ III.B ZŠ III.A ZŠ IV.A ZŠ II.B ZŠ II.A ZŠ
5. 11:50- 12:10 VI.A ZŠ VII.A ZŠ PRÍMA A SEKUNDA A? TERCIA A KVARTA A- do 12:35
12:15- 12:35 TERCIA A PRÍMA A VII.A ZŠ VI.A ZŠ SEKUNDA A?
6. 12:45- 13:05 PRÍMA A KVARTA A VI.A ZŠ IV.A ZŠ
13:10- 13:30 SEKUNDA A? VI.A ZŠ KVARTA A II.B ZŠ
7. 13:35- 13.55 KVARTA A TERCIA A
14:00- 14:20