Zelená škola

Náš Environmentálny akčný plán školy

PDF na stiahnutie

Aktivity:

Aktivita 3

Výukový Program: Ako správne separovať, tipy na minimalizáciu odpadu

Dátum: 4.6.2021

Počet: 45 žiakov

Triedy: VI. A ZŠ, VII. A ZŠ, Tercia

Aktivita 4

Revitalizácia a vybudovanie kompostoviska

Trieda: III.A ZŠ, VII.A ZŠ, Tercia

Dátum: Máj – Jún – stále pracujeme

Aktivita 2

Prvá časť:

Monitoring: : Zhotovenie nádob na separovaný odpad do triedy

Triedy: I.B ZŠ

Dátum: 15.6.2021

Druhá časť: