Piaristická škola

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Piaristická škola

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Piaristická škola

Veríme tomu, že školstvo sa musí zmeniť. Túto výzvu sme prijali a naplno sme sa pustili do dizajnovania a implementácie zmeny na našich školách – do Vízie piaristických škôl.

Piaristická škola stojí na troch pilieroch – škola vzťahov, škola života a zbožná škola. Každý pilier zahŕňa dve oblasti a znázorňuje to, ako chceme, aby naše školy vyzerali a fungovali v roku 2030.

Piaristická škola je výnimočná škola. Viac o konkrétnych krokoch si môžete prečítať na stránke nášho zriaďovateľa: https://www.piaristi.sk/piaristicka-skola/

PROFIL ABSOLVENTA