Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dôležité dátumy a informácie

V školskom roku 2020/2021 otvárame


Termíny prijímacích skúšok:

1. termín: určíme po obnovení vyučovania

2. termín: určíme po obnovení vyučovania

Učebný plán pre 4-ročné štúdium

Učebný plán pre 8-ročné štúdium

V prípade záujmu vie škola zabezpečiť ubytovanie na stredoškolskom internáte.

Dokumenty: 

Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka 4-ročného štúdia

Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka 8-ročného štúdia


Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského

Brána na vysokú školu

Chceš po strednej škole študovať na vysokej? Poď študovať k nám. Doviedli sme tam stovky študentov a dovedieme tam aj teba. Ako jedno z mála gymnázií v kraji ponúkame výnimočný edukačný program so širokým spektrom voliteľných predmetov nielen tradičných, ale aj špeciálnych – ekonomika, psychológia, umenie a kultúra.

Prečo študovať práve u nás?

  • vyrazíš so spolužiakmi na adaptačný kurz a stanete sa skvelým kolektívom
  • máš príležitosť stať sa úspešným v súťažiach, olympiádach, SOČ a realizovať svoj vlastný projekt formou bádateľsko-výskumnej práce
  • realizujeme zahraničné projekty ERASMUS+, výmenné pobyty a exkurzie v zahraničí aj s družobnou školou vo  Würselene v Nemecku, hodiny konverzácie s lektormi počas English Week
  • okrem angličtiny ťa naučíme hovoriť po nemecky, francúzsky, taliansky alebo rusky, pripravíme ťa na medzinárodný certifikát z francúzskeho jazyka DELF, oprávňujúci študovať na univerzitách vo frankofónnych krajinách
  • môžeš byť pri tvorbe oceňovaného študentského časopisu Kalazancio a stať sa žurnalistom alebo grafikom
  • môžeš byť súčasťou školského divadelného predstavenia a byť na chvíľu hercom alebo spevákom na doskách DAB
  • čaká ťa množstvo aktivít: imatrikulácie, študentský ples, výtvarné vernisáže a iné spoločensko-kultúrne akcie
  • ponúkame pravidelné športové aktivity, súťaže a každoročný lyžiarsky výcvikový kurz na Orave
  • prispôsobujeme sa dobe a využívame moderné technológie v prírodovedných predmetoch v IT ScienceLabe

VZOROVÉ TESTY NA PRIJÍMACIE POHOVORY

8-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

4-ročné štúdium (po kliknutí na predmet sa zobrazí test)

SJL   MAT   MAT(správne odp.)

Trieda v projekte IT Akadémia.

Nie je len pre budúcich ítečkárov.

Začíname v šk. roku 2019/2020

 

Šikovnému programátorovi leží pri nohách celý svet. Môže sa uchádzať o prácu  svojich snov, alebo sa pokúsiť o vlastný projekt, ktorý zarezonuje v slovenskom i globálnom technologickom biznise. Výhodou softvérového vývojára oproti absolventovi manažérskej školy je, že ak má myšlienku, dokáže ju zhmotniť v nehmotnom svete jednotiek a núl. V čase, keď sa ľudská spoločnosť digitalizuje rýchlosťou svetla, bude táto znalosť čoraz dôležitejšia.

V súčasnosti existuje na trhu práce nesúlad ponuky a dopytu. Absolventi prídu do života a zistia, že to, čo prax požaduje, im chýba. Projekt IT Akadémia to chce zmeniť. Cieľom je obrátiť myslenie žiakov, aby chceli študovať vedu a techniku.

Základom IT Akadémie sú inovované metodiky, ktoré zapracujeme do výučby. Žiaci si poznatky nebudú osvojovať pasívne, dospejú k nim vlastnou poznávacou činnosťou. Budú vyzbrojení bádateľskými kompetenciami (inquiry-based education), aby dokázali študovať na náročných univerzitách a uplatniť sa na pracovných pozíciách, ktoré vyžadujú tvorivosť.

Reč nie je len o informatike, zmení sa aj vyučovanie tradičných prírodovedných predmetov, ako je matematika, fyzika, chémia, biológia či geografia. Nové metodiky výučby necielia na prípravu budúcich ítečkárov. Trieda v projekte IT Akadémia je prospešná aj pre tých žiakov, ktorí v tomto sektore svoju budúcnosť nevidia. Zmyslom je ukázať význam informačných technológií a to, že zasahujú do všetkých vedných disciplín a oblastí života.

Prostredníctvom IT Akadémie sa do školy zabezpečila technika: tablety, 3D tlačiarne, robotické stavebnice, senzory CO2, meteostanice, digitálne váhy či digitálne mikroskopy. Na našej škole vzniklo IT ScienceLab (Vedecko-technologické laboratórium).

IT Akadémia počíta s IT sektorom. IT firmy spolupracujú s univerzitami, ich špecialisti prednášajú alebo pomáhajú zariadiť špecializované učebne. Snažíme sa presvedčiť tínedžerov o význame matematiky, fyziky či informatiky pre ich ďalšie štúdium.

Súčasná spoločnosť potrebuje dostatok špecialistov, ktorí sa vyznajú vo svojej profesii a majú k nej dobrý vzťah. Pochopenie prírodovedných disciplín, dnešnej matematiky, informatiky a technických vied  trvá veľa rokov. V žiakoch chceme vzbudiť nadšenie a budeme sa snažiť, aby si ho uchovali veľa rokov ako špičkoví vedci a odborníci napríklad vo finančnej matematike, poisťovníctve, aplikovanej informatike, ako IT špecialisti či vývojári. Je to vzdelávanie pre 21. storočie.