Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Prijímacie konanie

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Vyberte si stránku:

Deň otvorených dverí:

4. december 2018 od 8:00 hod

Termíny prijímacích skúšok:

1. termín: 13. máj 2019

2. termín: 16. máj 2019

Učebný plán pre 4-ročné štúdium

Učebný plán pre 8-ročné štúdium

V prípade záujmu vie škola zabezpečiť ubytovanie na stredoškolskom internáte.

Dokumenty: 

Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka 4-ročného štúdia

Kritériá prijatia žiakov do prvého ročníka 8-ročného štúdia