Maturitná skúška

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Maturitná skúška

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Maturitná skúška

Maturita 2021 – termíny:

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2020/2021 sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v dňoch

  • 16. marec 2021 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 17. marec 2021 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 18. marec 2021 (štvrtok) – matematika
  • 19. marec 2021 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 8. 4. –  13. 4. 2021.

Opravný termín EČ a PFIČ MS určí MŠVVaŠ SR. Predbežný termín je 3. až 8. septembra 2021.

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. EČ MS a PFIČ MS zabezpečuje NÚCEM.

Riadny termín ÚFIČ v termíne od 17.5. do 4.6. 2021termín upresníme.

Dôležité linky:

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. šiesta časť §72 – §93 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov (aktuálne znenie).

ŠKOLSKÝ ZÁKON (245/2008)

ZÁKON O UKONČOVANÍ ŠTÚDIA NA SŠ (318/2008)

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV (všetky predmety)

 

Link na video Ako funguje maturitná skúška
Link na video Ako sa hodnotí externá časť maturity
Link na video Ako prebieha maturitná skúška

 

Dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a maturite žiakov s ZZ v školskom roku 2018/2019 nájdete v dokumente Maturita 2021 – základné informácie a ďalšie informácie v dokumente Maturita 2021 – Informácie pre gymnáziá s VJS.

Skladba predmetov maturitnej skúšky na gymnáziách – §6 (318/2008 Z.z.) – dôležitý bod (8)

Zoznam predmetov maturitnej skúšky – §12 (318/2008 Z.z.)