Maturitná skúška

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Maturitná skúška

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Maturitná skúška

Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2019

  • 12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu z cudzieho jazyka úroveň B2

Špecifikácia testu z matematiky

Riadny termín ÚFIČ MS 2019

  • od 20. mája do 24. mája 2018

Dôležité informácie o externej časti a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a maturite žiakov s ZZ v školskom roku 2018/2019 nájdete v dokumente Maturita 2019 – základné informácie a ďalšie informácie v dokumente Maturita 2019 – Informácie pre gymnáziá s VJS.