Deň fascinácie rastlinami na UKF v Nitre s fascinovanou sextou A - Piaristická spojená škola Nitra