Exkurzie - Piaristická spojená škola Nitra

Exkurzie

Aktivity

Exkurzie

Aktivity

Pravidelné exkurzie

Exkurzie sú pre našich žiakov príležitosťou byť na miestach, kde prebieha skutočný život. Priama skúsenosť je základom zmysluplného učenia. Škola podporuje to, o čo sa usiluje každý pedagóg – spraviť z vyučovania zážitok.

Prírodné vedy, história, jazyky či umenie sa nemusia vyučovať len v školských laviciach. Každoročne realizujeme exkurzie na tradičné, ale aj nevšedné miesta doma i v zahraničí, ktoré očaria svojským príbehom a sú predpokladom pre zážitkové učenie. Vydajte sa spolu s triedou za dobrodružstvom!

MIESTO NÁPLŇ EXKURZIE TRIEDA ZODPOVEDNÝ
Nájomná jednotka OC MAX, Nitra Účasť na divadelnom predstavení „Jack and Joe“ v anglickom jazyku tercia A, kvarta A, 3.december 2019 Mgr. Hudecová, PaedDr. Gurbicz
Južné Anglicko Poznávací zájazd pre žiakov (historické pamiatky, prírodné krásy) výber žiakov kvinta-septima, I.-III. ročník, máj – jún 2020 Mgr. Hudecová, PaedDr. Gálová
Londýn Poznávacia, prehliadka pamätihodností spojená s triednym výletom kvinta A, máj – jún 2020 Mgr. Jahnová
Vianočná Viedeň Poznávací zájazd pre žiakov (historické a kultúrne pamiatky) 3.A, septima, 6. decembra 2019 PaedDr. Masaryková
Paríž Poznávací zájazd pre žiakov (historické a kultúrne pamiatky) 25.5. – 29.5.2020, výber starších žiakov PaedDr. PhDr. Andrea Páleníková
Toskánsko Poznávací zájazd pre žiakov (historické a kultúrne pamiatky) máj Mgr. Peter Švec
Katedra ruského jazyka  UKF prednáška na katedre o ruskom jazyku výber žiakov, termín neznámy, podľa info z katedry Mgr. Molnárová
Katedra ekológie a environmen. UKF prednáška o štúdiu a štúdiu krajiny SEG, október Mgr. Svoradová
Arborétum Mlyňany. Botanická exkurzia, objavné a projektové vyučovanie. II. A, II. B, sexta A Gregušová, Fusková
Elektrárňa Piešťany. Ekologická exkurzia + fyzikálna. Projektové vyučovanie – workshopy. tercia A – ekológia, kvarta A – fyzika Štefániková, Krnáčová
Prírodovedné múzeum vo Viedni. Zoologická exkurzia, objavné a projektové vyučovanie. kvinta A, I.A, I.B Gregušová, Krnáčová
Mendelovo múzeum v Brne, Starobrnenské opátství, augustiniánsky kláštor. Prepojenie vedy a viery. Základy genetiky, duchovná formácia žiakov. septima A, III.A, III.B Gregušová, Krnáčová
Nitra, Klokočina, Green Light liečebná komora Exkurzia zo psych., liečba a práca s deťmi s poruchami v greenlight komore seminaristi zo psychológie (IV.A, IV.B, IV.C a oktáva) Mgr. Šuchová, Mgr. Jahnová
Nitra, Klokočina, Green Light liečebná komora Exkurzia zo psych., liečba a práca s deťmi s poruchami v greenlight komore seminaristi zo psychológie (III.A, III.B a septima) Mgr. Šuchová, Mgr. Jahnová
Návšteva CPPPaP Nitra Práca psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga v poradni seminaristi zo psychológie (IV.A, IV.B, IV.C a oktáva) Mgr. Jahnová, Mgr. Šuchová
Návšteva CPPPaP Nitra Práca psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga v poradni seminaristi zo psychológie (III.A, III.B a septima) Mgr. Jahnová, Mgr. Šuchová
Podujatie “Integrácia V4 2019” Nadnárodný charitatívny koncert v rámci projektu Erasmus+ – SuperART for inclusion 5.A ZŠ, 6.A ZŠ, príma A, Incheba Expo Aréna Bratislava,12.11.2019 Mgr. Jahnová, Mgr. Vojteková
Súdny proces- Kraj., Okresný., NR Základné ĽP a slobody, právo na súdny proces, prezumpcia neviny III.A, B, septima A Mgr.Ing.Urbanová
Polsko-Krakow-Oswiecim Porušenie ĽP, genocída,predchádzanie diskriminácie,xenofóbii… IV.A,B,C Mgr.Ing. Urbanová
Múzeum holokaustu – Sereď následky porušenia ĽP, naučiť sa predchádzať formám diskriminácie…. III.,B, septima A Mgr.Ing. Urbanová
NR- parlament SR,BA, Slavín posilniť právne a politické vedomie III.A,B, septima A Mgr. Ing. Urbanová
Hronský Beňadik História, architektúra, zmeny funkcií v čase a priestore seminár SUU – 3. a 4.ročník, október Mgr. Teplanová
Múzeum M. R. Štefánika, Košariská, Bradlo  História,národné dejiny,literatúra 5.A ZŠ, 6.A ZŠ, príma A ,Október Mgr. Olachová
Knižnica Oponice, Puškinovo múzeum Brodzany Literatúra, história I.A,I.B., Marec, Mgr. Schultzová
Múzeum lásky,Štiavnica Literatúra, história Kvarta A, Kvinta A , máj Mgr. Olachová