Exkurzie

Aktivity

Exkurzie

Aktivity

Pravidelné exkurzie

MIESTO PREDMET NÁPLŇ EXKURZIE TRIEDA ZODPOVEDNÝ
Londýn,  Anglicko ANJ, GEG Reálie, pamätihodnosti, jazyk výber žiakov Mgr. Olšanská
Paríž, Francúzsko FRJ, SJL História a kultúra krajiny výber žiakov PhDr. Svitková
Rím, Taliansko TAJ, KNB História a kultúra výber žiakov Mgr. Kopec
Oswiecim, Krakow,  Poľsko OBN, DEJ Porušovanie ľudských práv, genocída, 2.sv.vojna 4. ročník, septima A Mgr. Urbanová
Viedeň, Rakúsko BIO, NEJ Prírodovedné múzeum zoológia, geológia 1. ročník, kvinta A, RNDr. Gregušová
Praha, Česko CHE, GEG História, kultúra, priemysel 3.ročník PaedDr. Horáková
Brno, Česko

Starobrnenské opátství

KNB, BIO Augustiniánsky kláštor , Mendelovo múzeum,

 veda, viera a genetika

3. ročník, septima RNDr. Gregušová
Arborétum Mlyňany BIO, CHE Botanika, dendrológia 2. ročník, sexta A PaedDr. Krnáčová
Elektrárňa Piešťany FYZ, BIO Ekológia, fyzika,  workshopy tercia A, kvarta A Mgr. Štefániková
Elektráreň Mochovce FYZ, INF Výroba elektrickej energie 3.ročník, septima A Mgr. Komorová
Hvezdáreň,  Žiar nad Hronom FYZ, GEG Pozorovanie hviezd, meteorológia 2. ročník, sexta A Mgr.  Štefániková
Múzeum holokaustu,  Sereď OBN, DEJ Porušovanie ľudských práv,  pracovný tábor, nútené práce, 3.ročník, septima A Mgr. Urbanová
Volswagen  Bratislava FYZ, INF Návšteva výrobného závodu 2. ročník, sexta A Mgr. Komorová
Národná rada SR Bratislava OBN, SJL Legislatívny proces, činnosť parlamentu 3.ročník, septima A Mgr. Urbanová
Centrum liečby drogových závislostí, Bratislava PSY Práca psychológov s drogovo-závislými klientmi výber žiakov zo PSY Mgr. Šuchová
Okresný, Krajský súd Nitra OBN, SPS Procesné právo, prezumpcia neviny 3.ročník, septima A Mgr. Urbanová
Brodzany – múzeum Oponice – knižnica RUJ, SJL Múzeum A. S. Puškina Literatúra, kultúra, história II.B, III.C,  kvarta A Mgr. Molnárová
Dom odborov Istropolis, Bratislava ANJ Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 3. ročník,    2. ročník Mgr. Hudecová
Aula UKF, Nitra ANJ Divadelné predstavenie v anglickom jazyku tercia A, kvarta A Mgr. Jahnová
Brezová pod Bradlom SJL,  DEJ Mohyla, rodný dom M. R. Štefánika príma A, sekunda A, V. A ZŠ Mgr. Olachová
Devín , Bratislava DEJ, SJL História, kultúra  2. ročník PaedDr. Kollár
Múzem SNP,  Banská Bystrica DEJ, SJL História,2. sv. vojna, kultúra  3. ročník PaedDr. Kollár
Pamätná izba Ivana Kraska, Piešťany SJL, GEG Prednáška, balneologické múzeum 3. ročník, septima A PhDr. Svítková
Banská Štiavnica múzeum GEG, BIO História, kultúra, banská činnosť tercia A Mgr. Olachová
Gemer, Spiš GEG, TSV Geoexpedícia výber žiakov PaedDr.Trnka
Gabčíkovo GEG, FYZ Funkcia vodného diela 1. ročník Mgr. Svoradová
Smolenický kras GEG,GEO Geomorfológia kvarta A, V.A ZŠ PaedDr. Krnáčová

Exkurzie sú pre našich žiakov príležitosťou byť na miestach, kde prebieha skutočný život. Priama skúsenosť je základom zmysluplného učenia. Škola podporuje to, o čo sa usiluje každý pedagóg – spraviť z vyučovania zážitok.

Prírodné vedy, história, jazyky či umenie sa nemusia vyučovať len v školských laviciach. Každoročne realizujeme exkurzie na tradičné, ale aj nevšedné miesta doma i v zahraničí, ktoré očaria svojským príbehom a sú predpokladom pre zážitkové učenie. Vydajte sa spolu s triedou za dobrodružstvom!