Exkurzie

Aktivity

Exkurzie

Aktivity

Pravidelné exkurzie

Exkurzie sú pre našich žiakov príležitosťou byť na miestach, kde prebieha skutočný život. Priama skúsenosť je základom zmysluplného učenia. Škola podporuje to, o čo sa usiluje každý pedagóg – spraviť z vyučovania zážitok.

Prírodné vedy, história, jazyky či umenie sa nemusia vyučovať len v školských laviciach. Každoročne realizujeme exkurzie na tradičné, ale aj nevšedné miesta doma i v zahraničí, ktoré očaria svojským príbehom a sú predpokladom pre zážitkové učenie. Vydajte sa spolu s triedou za dobrodružstvom!

MIESTO NÁPLŇ EXKURZIE TRIEDA ZODPOVEDNÝ
Nájomná jednotka OC MAX, Nitra Účasť na divadelnom predstavení „Jack and Joe“ v anglickom jazyku tercia A, kvarta A, 3.december 2019 Mgr. Hudecová, PaedDr. Gurbicz
Južné Anglicko Poznávací zájazd pre žiakov (historické pamiatky, prírodné krásy) výber žiakov kvinta-septima, I.-III. ročník, máj – jún 2020 Mgr. Hudecová, PaedDr. Gálová
Londýn Poznávacia, prehliadka pamätihodností spojená s triednym výletom kvinta A, máj – jún 2020 Mgr. Jahnová
Vianočná Viedeň Poznávací zájazd pre žiakov (historické a kultúrne pamiatky) 3.A, septima, 6. decembra 2019 PaedDr. Masaryková
Paríž Poznávací zájazd pre žiakov (historické a kultúrne pamiatky) 25.5. – 29.5.2020, výber starších žiakov PaedDr. PhDr. Andrea Páleníková
Toskánsko Poznávací zájazd pre žiakov (historické a kultúrne pamiatky) máj Mgr. Peter Švec
Katedra ruského jazyka  UKF prednáška na katedre o ruskom jazyku výber žiakov, termín neznámy, podľa info z katedry Mgr. Molnárová
Katedra ekológie a environmen. UKF prednáška o štúdiu a štúdiu krajiny SEG, október Mgr. Svoradová
Arborétum Mlyňany. Botanická exkurzia, objavné a projektové vyučovanie. II. A, II. B, sexta A Gregušová, Fusková
Elektrárňa Piešťany. Ekologická exkurzia + fyzikálna. Projektové vyučovanie – workshopy. tercia A – ekológia, kvarta A – fyzika Štefániková, Krnáčová
Prírodovedné múzeum vo Viedni. Zoologická exkurzia, objavné a projektové vyučovanie. kvinta A, I.A, I.B Gregušová, Krnáčová
Mendelovo múzeum v Brne, Starobrnenské opátství, augustiniánsky kláštor. Prepojenie vedy a viery. Základy genetiky, duchovná formácia žiakov. septima A, III.A, III.B Gregušová, Krnáčová
Nitra, Klokočina, Green Light liečebná komora Exkurzia zo psych., liečba a práca s deťmi s poruchami v greenlight komore seminaristi zo psychológie (IV.A, IV.B, IV.C a oktáva) Mgr. Šuchová, Mgr. Jahnová
Nitra, Klokočina, Green Light liečebná komora Exkurzia zo psych., liečba a práca s deťmi s poruchami v greenlight komore seminaristi zo psychológie (III.A, III.B a septima) Mgr. Šuchová, Mgr. Jahnová
Návšteva CPPPaP Nitra Práca psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga v poradni seminaristi zo psychológie (IV.A, IV.B, IV.C a oktáva) Mgr. Jahnová, Mgr. Šuchová
Návšteva CPPPaP Nitra Práca psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga v poradni seminaristi zo psychológie (III.A, III.B a septima) Mgr. Jahnová, Mgr. Šuchová
Podujatie “Integrácia V4 2019” Nadnárodný charitatívny koncert v rámci projektu Erasmus+ – SuperART for inclusion 5.A ZŠ, 6.A ZŠ, príma A, Incheba Expo Aréna Bratislava,12.11.2019 Mgr. Jahnová, Mgr. Vojteková
Súdny proces- Kraj., Okresný., NR Základné ĽP a slobody, právo na súdny proces, prezumpcia neviny III.A, B, septima A Mgr.Ing.Urbanová
Polsko-Krakow-Oswiecim Porušenie ĽP, genocída,predchádzanie diskriminácie,xenofóbii… IV.A,B,C Mgr.Ing. Urbanová
Múzeum holokaustu – Sereď následky porušenia ĽP, naučiť sa predchádzať formám diskriminácie…. III.,B, septima A Mgr.Ing. Urbanová
NR- parlament SR,BA, Slavín posilniť právne a politické vedomie III.A,B, septima A Mgr. Ing. Urbanová
Hronský Beňadik História, architektúra, zmeny funkcií v čase a priestore seminár SUU – 3. a 4.ročník, október Mgr. Teplanová
Múzeum M. R. Štefánika, Košariská, Bradlo  História,národné dejiny,literatúra 5.A ZŠ, 6.A ZŠ, príma A ,Október Mgr. Olachová
Knižnica Oponice, Puškinovo múzeum Brodzany Literatúra, história I.A,I.B., Marec, Mgr. Schultzová
Múzeum lásky,Štiavnica Literatúra, história Kvarta A, Kvinta A , máj Mgr. Olachová