Zriaďovateľ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zriaďovateľ

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zriaďovateľ školy

Zriaďovateľom našej školy je Rehoľa piaristov na Slovensku.

Piaristická 8
Nitra 949 01

E-mail: provincia@piaristi.sk
Web: http://www.piaristi.sk

IČO: 00586315
DIČ: 2021103062
IČ DPH: SK2021103062