Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny pedagógov ZŠ

Konzultačné hodiny pedagógov

1. Rodič môže konzultovať prospech a správanie svojho dieťaťa s pedagógom v uvedom dni a čase.

2. Odporúčame komunikovať s jednotlivými pedagógmi školy aj formou správ po prihlásení do Edupage. Touto formou si môžete dohodnúť aj iný termín stretnutia, mimo vyučovacích hodín a prestávok.

3. Prosíme rodičov, aby nepožadovali od pedagógov konzultácie počas prestávok jednotlivých vyučovacích hodín.

4. Žiadame verejnosť, aby počas vyučovacích hodín a počas prestávok nežiadali stretnutie s pedagógmi. V tomto čase sú povinní plniť si svoje pracovné povinnosti týkajúce sa vyučovania.

Za pochopenie ďakujeme

 

Konzultačné hodiny platné do septembra 2020 pre 1. stupeň ZŠ:

Mgr. Veronika Barbuščáková tr. učiteľka II.B – UTOROK 11:40 – 12:40 hod. veronika.barbuscakova@pgjknr.sk

Mgr. Jana Čepčeková tr. učiteľka IV.A – ŠTVRTOK 12:30 – 13:30 hod. jana.cepcekova@pgjknr.sk

Mgr. Lenka Hlavačková tr. učiteľka I.B – UTOROK 11:40 – 12:40 hod. lenka.hlavackova@pgjknr.sk

Mgr. Erika Komlóšiová tr. učiteľka III.A – PIATOK 13:00 – 14:00 hod. erika.komlosiova@pgjknr.sk

Mgr. Martina Máčayová tr. učiteľka I.A – ŠTVRTOK 11:40 – 12:40 hod. martina.macayova@pgjknr.sk

Mgr. Alžbeta Miškovová tr. učiteľka II.A – STREDA 11:40 – 12:40 hod. alzbeta.miskovova@pgjknr.sk

 

Miriam Dubová, vychovávateľka I. oddelenie – STREDA 12:30 – 13:30 hod. miriam.dubova@pgjknr.sk

Mgr. Dominika Blašková, vychovávateľka II. oddelenie – PIATOK 9:50 – 10:35 hod. dominika.blaskova@pgjknr.sk

Mgr. Sandra Kozárová, vychovávateľka III. oddelenie – PONDELOK 12:30 – 13:30 hod. sandra.kozarova@pgjknr.sk

Mgr. Jozefa Masliková, vychovávateľka IV. oddelenie – STREDA 15:00 – 16:00 hod. jozefa.maslikova@pgjknr.sk