Konzultačné hodiny pedagógov - Piaristická spojená škola Nitra

Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny pedagógov ZŠ

Konzultačné hodiny pedagógov

  1. Rodič môže konzultovať prospech a správanie svojho dieťaťa s pedagógom v uvedom dni a čase.
  2. Odporúčame komunikovať s jednotlivými pedagógmi školy aj formou správ po prihlásení do Edupage. Touto formou si môžete dohodnúť aj iný termín stretnutia, mimo vyučovacích hodín a prestávok.
  3. Prosíme rodičov, aby nepožadovali od pedagógov konzultácie počas prestávok jednotlivých vyučovacích hodín.
  4. Žiadame verejnosť, aby počas vyučovacích hodín a počas prestávok nežiadali stretnutie s pedagógmi. V tomto čase sú povinní plniť si svoje pracovné povinnosti týkajúce sa vyučovania.

Za pochopenie ďakujeme

 

 

Konzultačné hodiny platné do septembra 2021 pre 1. stupeň ZŠ:

 

Triedne učiteľky 1.stupeň ZŠ

Mgr. Veronika Barbuščáková, tr. učiteľka III.B  – UTOROK 10:55 – 11:55 hod. veronika.barbuscakova@pgjknr.sk

Mgr. Jana Čepčeková,              tr. učiteľka I.A  –  ŠTVRTOK  8:45 – 9:45 hod. jana.cepcekova@pgjknr.sk

Mgr. Lenka Hlavačková,          tr. učiteľka II.B – UTOROK 11:40 – 12:40 hod. lenka.hlavackova@pgjknr.sk

Mgr. Jozefa Masliková,           tr. učiteľka I.B –   STREDA 11:00 – 12:00 hod. jozefa.maslikova@pgjknr.sk

Mgr. Martina Máčayová,       tr. učiteľka II.A  –   STREDA  11:40 – 12:40 hod. martina.macayova@pgjknr.sk

Mgr. Alžbeta Miškovová,       tr. učiteľka III.A –  PIATOK  8:45  – 9:45 hod. alzbeta.miskovova@pgjknr.sk

Mgr. Veronika Svitačová,      tr. učiteľka IV.A –  ŠTVRTOK 11:40 – 12:40 hod. veronika.svitacova@pgjknr.sk