Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny pedagógov ZŠ

Konzultačné hodiny pedagógov

  1. Rodič môže konzultovať prospech a správanie svojho dieťaťa s pedagógom v uvedom dni a čase.
  2. Odporúčame komunikovať s jednotlivými pedagógmi školy aj formou správ po prihlásení do Edupage. Touto formou si môžete dohodnúť aj iný termín stretnutia, mimo vyučovacích hodín a prestávok.
  3. Prosíme rodičov, aby nepožadovali od pedagógov konzultácie počas prestávok jednotlivých vyučovacích hodín.
  4. Žiadame verejnosť, aby počas vyučovacích hodín a počas prestávok nežiadali stretnutie s pedagógmi. V tomto čase sú povinní plniť si svoje pracovné povinnosti týkajúce sa vyučovania.

Za pochopenie ďakujeme

 

 

Konzultačné hodiny platné do septembra 2021 pre 1. stupeň ZŠ:

 

Triedne učiteľky 1.stupeň ZŠ

Mgr. Veronika Barbuščáková, tr. učiteľka III.B  – UTOROK 10:55 – 11:55 hod. veronika.barbuscakova@pgjknr.sk

Mgr. Jana Čepčeková,              tr. učiteľka I.A  –  ŠTVRTOK  8:45 – 9:45 hod. jana.cepcekova@pgjknr.sk

Mgr. Lenka Hlavačková,          tr. učiteľka II.B – UTOROK 11:40 – 12:40 hod. lenka.hlavackova@pgjknr.sk

Mgr. Jozefa Masliková,           tr. učiteľka I.B –   STREDA 11:00 – 12:00 hod. jozefa.maslikova@pgjknr.sk

Mgr. Martina Máčayová,       tr. učiteľka II.A  –   STREDA  11:40 – 12:40 hod. martina.macayova@pgjknr.sk

Mgr. Alžbeta Miškovová,       tr. učiteľka III.A –  PIATOK  8:45  – 9:45 hod. alzbeta.miskovova@pgjknr.sk

Mgr. Veronika Svitačová,      tr. učiteľka IV.A –  ŠTVRTOK 11:40 – 12:40 hod. veronika.svitacova@pgjknr.sk