Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Konzultačné hodiny pedagógov ZŠ

Konzultačné hodiny pedagógov

  1. Rodič môže konzultovať prospech a správanie svojho dieťaťa s pedagógom v uvedom dni a čase.
  2. Odporúčame komunikovať s jednotlivými pedagógmi školy aj formou správ po prihlásení do Edupage. Touto formou si môžete dohodnúť aj iný termín stretnutia, mimo vyučovacích hodín a prestávok.
  3. Prosíme rodičov, aby nepožadovali od pedagógov konzultácie počas prestávok jednotlivých vyučovacích hodín.
  4. Žiadame verejnosť, aby počas vyučovacích hodín a počas prestávok nežiadali stretnutie s pedagógmi. V tomto čase sú povinní plniť si svoje pracovné povinnosti týkajúce sa vyučovania.

Za pochopenie ďakujeme