Výročia

História

Výročia

História

Výročia školy

San José de Calasanz – slávnosť

Pri príležitosti 400. výročia založenia rehole piaristov, 250. výročia kanonizácie sv. Jozefa Kalazanského zakladateľa rehole a 25. výročia obnovenia piaristickej školy v Nitre sa dňa 28. marca 2017 konali oslavy, ktoré začali svätou omšou v Piaristickom kostole sv. Ladislava. Omši predsedal nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, koncelebrovali generálny predstavený otcov piaristov páter Pedro Aguado Cuesta a provinciál Rehole piaristov na Slovensku páter Juraj Ďurnek SchP. Prítomní boli bratia piaristi, pozvaní kňazi, predstavitelia mesta, VÚC a ministerstva, ďalší hostia, vedenie, zamestnanci a žiaci Piaristickej spojenej školy v Nitre.

Slávnosť pokračovala divadelným predstavením San José de Calasanz vo veľkej sále Divadla Andreja Bagara v Nitre. Príhovor pátra Pedro Aguado Cuestu naladil srdcia a otvoril mysle prítomných, ktorí si mohli naplno užiť vystúpenie. Kvalitný výkon v muzikáli podali žiaci piaristického gymnázia a piaristickej ZŠ, ktorých vysoko profesionálne viedla režisérka Michaela Liptáková pod odborným usmernením Petra Oravca. Podmanivú hudbu skomponoval a spevácku zložku viedol Vladimír Kopec. Vďaka všetkým účinkujúcim, tvorcom, ale aj všetkým realizátorom, ktorí akoukoľvek formou pomáhali, vzniklo krásne a umelecky veľmi hodnotné spracovanie života sv. Jozefa Kalazanského a jeho odkaz pre dnešok.

Po predstavení sa vo foyeri DAB uskutočnila recepcia, kde doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, odovzdal riaditeľke Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre PhDr. Ivete Zverkovej plaketu Nitrianskeho samosprávneho kraja a pamätný list reholi piaristov a Piaristickej spojenej škole sv. Jozefa Kalazanského za „mimoriadne významný prínos k rozvoju duchovného života, kultúry a vzdelanosti v nitrianskom regióne.“ Viceprimátor mesta Nitry PhDr. Ján Vančo PhD. odovzdal riaditeľke školy striebornú plaketu, ďakovný list primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča a provinciálovi Rehole piaristov na Slovensku plastiku sv. Cyrila a Metoda.

V podvečerných hodinách sa konalo II. divadelné predstavenie určené rodičom žiakov, známym, priateľom a priaznivcom piaristickej školy, ktoré slávnosť ukončilo. Podľa slov divákov, zúčastniť sa na predstavení, bol úžasný zážitok a príjemné pocity budú vo všetkých rezonovať ešte veľmi dlhý čas.

„Dnes viac než inokedy potrebujeme evanjeliovú pedagogiku, ktorá by bola schopná zmeniť srdce a realitu v súlade s Božím kráľovstvom…“, z listu pápeža Františka piaristom.

Pri príležitosti 25. výročia obnovenia piaristickej školy v Nitre bola vydaná aj ročenka.

Dňa 22. novembra 2012 sa uskutočnila slávnosť k 20. výročiu zbnovuotvorenia Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre. Slávnošť sa žačala svätou omšou v kostole sv. Ldaislava, ktorej predsedal nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. V homílii hovoril o svätom Jozefovi Kalazanskom ako o mužovi, ktorý predbehol dobu, keď ponúkal chudobnej mládeži vzdelanie zadarmo. Vzdelanie a katolícku výchovu predstavil ako hodnoty, ktoré sú potrebné a aktuálne aj v súčasnosti. Nasledoval slávnostný program, na ktorom so svojimi príhovormi vystúpili provinciál rehole Piaristov na Slovensku páter Ján Kováč, generálny asistent rehole piaristov pre Taliansko a strednú Európu Mateusz Pindelski a riaditeľka gymnázia Mgr. Katarína Čurillová. V rámci programu zaspomínali na svoje študentské časy absolventi nášho gymnázia JUDr. Martina Ludvová (Jakubíková), Peter Varinský a dôstojný pán kaplán Ondrej Zemko. Nasledovala vernisáž v školskej galérii, na ktorej prezentovali svoje diela akademický maliar Karol Felix a Ing. Arch. Viktor Šabík. Program bol ukončený slávnostným obedom v starobylých priestoroch gymnázia.