Premeny školy

História

Premeny školy

História

Premeny školy

O zmenách našej budovy, ktoré sa udiali v priebehu rokov sme pripravili tento dokument.

Ďakujeme pátrovi Jurajovi Gendiarovi, SchP za jeho zhotovenie.