Kariérna poradkyňa

Pomáhať stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele.

Poradenstvo

Pomáhať stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele.

    Kariérna poradkyňa

    meno: Mgr. Anna Hrešková, PhD,

    kontakt: anna.hreskova@pgjknr.sk

    konzultačné hodiny : utorok 12:45 – 15:00, alebo po dohode

    Dokumenty na stiahnutie: