Kariérna poradkyňa

Pomáhať stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele.

Poradenstvo

Pomáhať stanoviť si realistické vzdelávacie a profesijné ciele.

    Kariérna poradkyňa

    meno:

    kontakt:

    konzultačné hodiny : utorok 12:45 – 15:00, alebo po dohode

    Dokumenty na stiahnutie: