Dokumenty

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dokumenty

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Vyberte si čo potrebujete:

Tu nájdete všetky potrebné dokumenty k lyžiarskemu výchovno-výcvikovému kurzu

  1. Informovaný súhlas rodiča  .DOC  .PDF
  2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti   .DOC   .PDF
  3. Vyhlásenie o dodržiavaní ŠP   .DOC   .PDF
  4. Zdravotný záznam žiaka  .DOC   .PDF
  5. Vyhlásenie o prevzatí žiaka z lyžiarskeho kurzu pred jeho ukončením   .DOC   .PDF
  6. Informácie o LVVK .PDF
  7. Zásady správania sa počas LVVK   .DOC   .PDF