Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Mária Borecká


mzdová účtovníčka školy

Peter Čurgali


správca PC siete

Darina Ganobjaková


upratovačka

Zlata Černá


upratovačka

Alžbeta Lukáčová


upratovačka

Gabriela Pindešová


upratovačka

Helena Matyová


upratovačka

Milan Rácik


školník

Erika Pénzešová


upratovačka

Patrik Bango


údržbár

Jana Verleová


tajomníčka školy

Ľubica Zaujecová


vrátnička

Mgr. Eva Hrašková


vedúca ŠJ

Adriana Hotová


pomocná sila

Zuzana Kováčiková


pomocná sila

Mária Maglódiová


pomocná kuchárka

Dagmar Miklová


pomocná sila

Andrea Lidajová


hlavná kuchárka

Martina Pavlovičová


pomocná sila

Kamila Vargová


pomocná sila