Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Nepedagogickí zamestnanci

Veronika Belková


mzdová účtovníčka školy

Peter Čurgali


správca PC siete

Vlasta Fúsková


upratovačka

Mgr. Alžbeta Košťálová


ekonómka školy

Mária Krtová


upratovačka

Alžbeta Lukáčová


upratovačka

Helena Majerčíková


upratovačka

Helena Matyová


upratovačka

Zoltán Palotáš


školník

Erika Pénzešová


upratovačka

Štefan Tóth


údržbár

Jana Verleová


tajomníčka školy

Ľubica Zaujecová


vrátnička

Mgr. Anna Šmitalová


vedúca ŠJ

Eva Chmelanová


pomocná sila

Helena Koprdová


pomocná sila

Andrea Lidajová


pomocná kuchárka

Mária Maglódiová


pomocná sila

Dagmar Miklová


pomocná sila

Eva Škodová


pomocná sila

Mária Tóthová


hlavná kuchárka