Nižší stupeň

Žiaci

Nižší stupeň

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
PaedDr. Monika KRNÁČOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Hana ŠUCHOVÁ

Počet žiakov: 14

Chlapcov: 13   Dievčat: 11


Barimov Roman
Benko Benjamín
Čerňan Patrik
Dávid Matúš
Denková Dominika
Dukát Daniel
Gábik Dávid
Kolenová Hana
Kollárová Martina
Koprdová Laura
Murray Carrick Patrick
Pauk Lukáš
Pekarová Natália
Poliak Matej
Poliak Patrik
Spišák Ondrej
Šebová Hanka
Šimúnová Emma
Tábi Erich
Tinesová Ema
Valkounová Lucia
Vendžúr Daniel
Veselá Michaela
Záhradníková Eva

Triedny profesor:
Mgr. Karin FUSKOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Ing. Jana URBANOVÁ

Počet žiakov: 24

Chlapcov: 10   Dievčat: 14


Bedy Tadeáš
Benc Andrej
Bielik Matúš
Buchová Barbora
Gíret Adrián
Hudecová Alexandra
Jakabová Nina
Kučerková Terézia
Kunová Diana
Lehoťák Filip
Ligačová Sofia
Macák Lukáš
Michalík Samuel
Mooschová Adriana
Pastier Lukáš
Pauček Juraj
Paulíková Liliana
Pénzešová Natália
Piroška Samuel
Servická Ivana
Skačanová Eva
Šuhajdová Sára
Toráčová Michaela
Záhradníková Adriana

Triedny profesor:
Mgr. Oľga KOTOROVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Janka SVÍTKOVÁ

Počet žiakov: 25

Chlapcov: 11   Dievčat: 14


Ardonová Sarah
Avdeyeva Margarita
Bodo Maximillian Robert
Čaja Zoe Františka
Doršicová Ema
Filová Hana
Gavorová Terézia
Gráčiková Lucia
Hlavatý Samuel
Janček Martin
Jarábková Karolína
Javorský Samuel
Krajčovičová Terézia
Krnáčová Ema
Kutaková Jazmína
Mačkay Gabriel
Matejová Veronika
Rákayová Zuzana
Rychtárik Timon
Šedík Dominik
Široká Kristína
Šmátrala Samuel
Toman Tomáš
Vrábeľ Ivan
Výboch Andrej

riedny profesor:
Mgr. Marcela JAHNOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Daniel ANTALÍK

Počet žiakov: 24

Chlapcov: 10   Dievčat: 14


Bakytová Emma
Balážová Patrícia
Benčo Samuel
Bieliková Sofia
Bírová Jasmína
Bodo Christine Victoria
Čaja Flavia Bernadetta
Hillová Hannah
Horka Lukáš
Kolník Jozef
Komárňanský Samuel
Košudová Karolína
Kukla Alex
Leckéši Olívia
Lidik Matej
Magula Jozef
Mihalčín Filip
Pindes Matúš
Poláčková Vanesa
Šutková Viktória
Turbová Chiara
Zsebiová Zlatica
Zubko Nikolaj
Zubková Emma