Nižší stupeň

Žiaci

Nižší stupeň

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
PaedDr. Zora MASARYKOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
PhDr. Marcela SCHULTZOVÁ

Počet žiakov: 22

Chlapcov: 4   Dievčat: 18


Dandelová Nina
Galuščáková Ema
Gubková Alexandra
Hrnčárová Romana
Ivanová Nina
Kondé Adrián
Krajňáková Ema
Lörincz Marek
Lósková Dorota
Majerníková Mária
Martincová Daša
Ondruš Jakub
Oravcová Sofia
Pauk Andrej
Pavlovičová Nina
Pechočiaková Petra
Piterková Alexandra
Rejdová Tamara
Tkáčová Natália
Vachová Ema
Vargicová Yasmina
Zemanová Nela

Triedny profesor:
PaedDr. Monika KRNÁČOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Hana ŠUCHOVÁ

Počet žiakov: 25

Chlapcov: 13   Dievčat: 12


Barimov Roman
Ballová Lina
Benko Benjamín
Čerňan Patrik
Dávid Matúš
Denková Dominika
Dukát Daniel
Gábik Dávid
Kolenová Hana
Kollárová Martina
Koprdová Laura
Murray Carrick Patrick
Pauk Lukáš
Pekarová Natália
Poliak Matej
Poliak Patrik
Spišák Ondrej
Šebová Hanka
Šimúnová Emma
Tábi Erich
Tinesová Ema
Valkounová Lucia
Vendžúr Daniel
Veselá Michaela
Záhradníková Eva

Triedny profesor:
Mgr. Karin FUSKOVÁ

Zastupujúci triedny profesor:
Mgr. Marek KOTRAS, SchP.

Počet žiakov: 24

Chlapcov: 10   Dievčat: 14


Bedy Tadeáš
Benc Andrej
Bielik Matúš
Buchová Barbora
Gíret Adrián
Hudecová Alexandra
Jakabová Nina
Kučerková Terézia
Kunová Diana
Lehoťák Filip
Ligačová Sofia
Macák Lukáš
Michalík Samuel
Mooschová Adriana
Pastier Lukáš
Pauček Juraj
Paulíková Liliana
Pénzešová Natália
Piroška Samuel
Servická Ivana
Skačanová Eva
Šuhajdová Sára
Toráčová Michaela
Záhradníková Adriana

Triedny profesor:
PaedDr. Richard GURBICZ

Zastupujúci triedny profesor:
PaedDr. PhDr. Andrea PÁLENÍKOVÁ

Počet žiakov: 24

Chlapcov: 10   Dievčat: 14


Ardonová Sarah
Avdeyeva Margarita
Bodo Maximillian Robert
Čaja Zoe Františka
Doršicová Ema
Filová Hana
Gavorová Terézia
Gráčiková Lucia
Hlavatý Samuel
Janček Martin
Jarábková Karolína
Javorský Samuel
Krajčovičová Terézia
Krnáčová Ema
Kutaková Jazmína
Mačkay Gabriel
Matejová Veronika
Rákayová Zuzana
Rychtárik Timon
Šedík Dominik
Široká Kristína
Šmátrala Samuel
Vrábeľ Ivan
Výboch Andrej