Nižší stupeň

Žiaci

Nižší stupeň

Žiaci

Vyberte si triedu:

Triedny profesor:
Mgr. Jana Kilianová

Zastupujúci triedny profesor:

 

Počet žiakov: 26

Chlapcov: 10   Dievčat: 16


Triedny profesor:
Mgr. Veronika Štefániková

Zastupujúci triedny profesor:

 

Počet žiakov: 25

Chlapcov: 8   Dievčat: 17


Triedny profesor:
Mgr. Andrea Ballová

Zastupujúci triedny profesor:

 

Počet žiakov: 24

Chlapcov: 8  Dievčat: 16


Triedny profesor:
Mgr. Daniel Antalík

Zastupujúci triedny profesor:

 

Počet žiakov: 28

Chlapcov: 8   Dievčat: 20