Fotogaléria

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Fotogaléria

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Fotogaleria základnej školy

V tejto fotogalérii nájdete výber z rozličných podujatí našej základnej školy

Vianočné triedne fotky

Didaktické hry v prírode

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Staršie ilustračné fotky