Družobná škola

Aktivity

Družobná škola

Aktivity

HGG – partnerská škola z Nemecka

Výmenný jazykový poznávací pobyt v nemeckej partnerskej škole HGG-Würselen

Termín: september – október 2019
Preprava: Hajobus
Počet miest: 23 žiakov
Ubytovanie: v hosťovských rodinách

Predpokladané náklady: cca 150 € (zahŕňajú cestovné náklady a poistenie, vstupenky hradí partnerská škola)

Partnerská škola HGG (Heilig-Geist-Gymnasium) vo Würselene je renomované súkromné cirkevné gymnázium, ktoré navštevuje vyše 1000 žiakov. Mestečko Würselen leží v blízkosti starobylého historického mesta Aachen, sídla cisára Karola Veľkého. Aachenský dóm je neprehliadnuteľnou dominantou mesta.

Výhodná poloha partnerskej školy láka na návštevu troch krajín počas jedného ťýždňa: Belgicko a Holandsko sú v neďalekej blízkosti. Navštevou Dreiländereck sa môžete v priebehu pár minút presúvať z jednej krajiny do druhej bez väčšej námahy.

Hospitácie na vyučovaní sú zdrojom informácií o školskom systéme, spôsobe výučby a nárokoch na štúdium. Komunikácia v nemeckom alebo anglickom jazyku je výbornou príležitosťou overiť si vlastné sily a svoje jazykové zručnosti.

Nezabudniteľnými zážitkami pre všetkých žiakov býva návšteva zábavného parku Phantasialand (Broich) a modernej mestskej plavárne s tobogánom a vlnobitím.

Návšteva Kolína / Köln am Rhein, či holandského Maastrichtu je spojená s nákupmi i prehliadkou mesta. Kolínsky dóm je považovaný za jednu z najkrajších gotických stavieb, výstupom na jednu z  jeho veží sa návštevníkovi odkrýva nádherný pohľad na mesto- treba si ho zaslúžiť výstupom po 530 schodoch!

Prihlásiť sa môžete u ktorejkoľvek vyučujúcej NEJ alebo v kabinete NEJ.

Link na stránky našej družobnej školy

Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského má od roku 1995 aktívnu a čulú spoluprácu s partnerskou školou v nemeckom mestečku Würselen, ktoré leží neďaleko takých zvučných miest ako Aachen, Kolín alebo Bonn (spolková krajina Severné Porýnie – Vestfálsko), len pár kilometrov od Holandska či Belgicka. Partnerská škola je cirkevným gymnáziom, s názvom Heilig – Geist – Gymnasium ( Gymnázium Ducha Svätého). Počas viac ako 20-ročnej spolupráce sa vymenili v hosťovských rodinách stovky slovenských aj nemeckých žiakov, mnohé priateľstvá pretrvali celé roky,  boli podnetom pre štúdium, či neskorší život  v zahraničí.

Stála pred nami úloha predstaviť mladým ľuďom z NSR, a prostredníctvom nich aj ich rodinám,  našu krajinu, jej krásy, tradície, ukázať náš spôsob života.

Výlety neskôr presiahli aj hranice oboch našich krajín, a tak sa žiaci ocitli aj v Budapešti, vo Viedni, v Bruseli alebo Maastrichte.

Súčasťou každého pobytu je aj účasť na vyučovaní, kde žiaci porovnávajú prostredie škôl, spôsob a náročnosť vyučovania, systém domácej prípravy a mimoškolské aktivity.

Výmenný pobyt je pre každého žiaka jedinečnou príležitosťou spoznať nové miesta, spoznať cudziu krajinu, precvičiť si a zdokonaliť svoje jazykové kompetencie a nadviazať nové priateľstvá. Zapojením sa do programu urobia žiaci malý krok k skutočnému osamostatneniu – zažívajú situácie, keď si musia sami poradiť a nespoliehať sa na rodičov.