Školská kaplnka

Aktivity

Školská kaplnka

Aktivity

Kaplnka

Pozývame Vás do našej školskej kaplnky zasvätenej Panne Márii Fatimskej na:

  • ustavičnú modlitbu – pondelok – piatok od 800 do 845 hod.
  • svätú omšu – streda o 720 hod.
  • adoráciu pondelok – piatok od 800 do 1000 hod.
  • sviatosť zmierenia – utorok od 1335 do 1420 hod. a štvrtok od 1245 do 1545 hod.