Taliansky jazyk

Predmety

Taliansky jazyk

Predmety

Informácie o predmete

taliansky jazyk úroveň A1 a A2

využitie ako druhého cudzieho jazyka na prijímacie skúšky na VŠ ekonomického smeru, pedagogického smeru a humanitných vied – prekladateľstvo v kombinácií s inými jazykmi.

Taliansky jazyk učí na našej škole:

Mgr. Jana Vondráková

TAJ


Návštevy Talianskeho Kultúrneho inštitútu, organizovanie Talianskeho týždňa na gymnáziu, gastro ochutnávky, premientanie talianskych filmov počas týždňa talianskej kultúry vo svete a na Slovensku