Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Ročníkové práce

Žiaci nášho gymnázia v predmaturitnom ročníku vytvoria pod vedením školiteľa projekt na vybranú tému z oblasti, ktorá ich zaujíma. V spolupráci  môžu  zlepšovať vzťahy, prejavovať svoje individuálne kreatívne počiny a vykonávať určené pracovné úlohy. Vypracujú písomnú prácu, prezentujú ju pred komisiou a v diskusii majú možnosť obhájiť svoje závery.

Zapojení žiaci sú tak vystavení prostrediu, kde musia byť zodpovední, aktívni, flexibilní a samostatne sa rozhodovať. Vďaka aktivite si posilnia sebavedomie, zdokonalia si prezentačné zručnosti pri riešení problémov a pri častej komunikácii  si zvýšia svoje šance na lepšie umiestnenie na trhu práce.

Interná smernica k vypracovávaniu ročníkových prác

Šablóna na tvorbu ročníkových prác

Školiteľ Predmet (skratka) Názov témy Žiak Trieda
PaedDr. Monika  Krnáčová SEB Mutácie Ľuboslav Furka III.A
PaedDr. Zora Masaryková OBN Rasizmus Nicole Guzmická III.A
PaedDr. Monika  Krnáčová SEB Pozorovanie mobility spermií Nela Hajdu III.A
PaedDr. Milan Trnka SEN Pridávanie aplikácií na Google play Samuel Holúbek III.A
Mgr. Andrea Olachová PSY Vplyv handicapovaného dieťaťa na rodinné prostredie Sofia Juríková III.A
PaedDr. Milan Trnka SEG Náboženské problémy v Iraku na blízkom východe Salwan Khaleel Majeed Kaka III.A
PaedDr. Alžbeta Horáková SEC Vplyv ťažkých kovov na životné prostredie Zsolt Katona III.A
PaedDr. Milan Trnka SEN Tvorba aplikácie v Phytone Henrich Kleiner III.A
PaedDr. Milan Trnka SEG Tvorba QR kódov pre smerovníky na turistických trasách. Kristián Magát III.A
PaedDr. Monika  Krnáčová SEB Kompostovanie Vivien Malá III.A
PaedDr. Milan Trnka SEN Programovanie Viktor Malý III.A
Mgr. Andrea Olachová PSY Anorexia Juliana Matulová III.A
PaedDr. Alžbeta Horáková SEC Vplyv slnečného žiarenia na pokožku Soňa Mária Molnárová III.A
Mgr. Anna Hrešková, PhD. ANJ Kolonizácia nového sveta Tomáš Ňurcík III.A
Mgr. Andrea Olachová PSY Downov syndróm Martina Obertášová III.A
Mgr. Anna Hrešková, PhD. ANJ Školstvo v Anglicku a v USA Petra Prokopenská III.A
Mgr. Hana Šuchová PSY Samovraždy Sára Púčiková III.A
Mgr. Anna Hrešková, PhD. ANJ George R.R.Martin Patrik Puchovský III.A
PaedDr. Milan Trnka SEG Georeliéf dna vodných plôch Jakub Rác III.A
Mgr. Marcela Jahnová OBN Začlenenie sociálne znevýhodnených do spoločnosti Viktória Sustorová III.A
PaedDr. Alžbeta Horáková SEC Vplyv automobilov na ovzdušie. Tomáš Šima III.A
Mgr. Marcela Jahnová SEB Detský autizmus Karin Tomíková III.A
Mgr. Daniel Antalík SEN Programovanie počítačovej hry Vanesa Vancíková III.A
Mgr. Hana Šuchová PSY Hypnóza Tereza Vnuková III.A
PaedDr. Monika  Krnáčová SEB Zisťovanie prítomnosti somatických buniek v kravskom mlieku Daniela Vrúblovská III.A
Mgr.Jarmila Komorová FYZ Hmlová komora Filip Žitný III.A
Mgr. Dana Izakovičová SJL Mravné posolstvo diela Valaská škola mravov stodola Aneta Šmitalová III.B
Mgr. Ing.Jana Urbanová OBN Norimberský proces-porušovanie ĽP Nikolas Longauer III.B
Mgr.Ing. Jana Urbanová OBN Sociológia starých ľudí Michaela Kóňová III.B
Mgr.Jarmila Komorová FYZ Digitalizácia zvuku Jozef Siget III.B
Mgr. Marcela Jahnová PSY Syndróm CAN Diana Štefeková III.B
Mgr. Svoradová Lacinová BIO Pestrý a vyvážený jedálniček ako cesta k úbytku hmotnosti Lenka Zaťková III.B
Mgr. Svoradová Lacinová GEG Najlacnejšie cestovanie Lucia Daubnerová III.B
Paedr. Monika Krnáčová BIO Potravinové plesne Zelmíra Ačová III.B
Paedr. Monika Krnáčová BIO Mechanizmy vedúce k diabetes mellitus, prevencia a liečba zvýšenej glykémie Kristína Magová III.B
Paedr. Monika Krnáčová BIO Zážitková prvá pomoc Natália Krajčovičová III.B
Mgr. Andrea Teplanová UKL Impulzy médií – faktory ovplyvňujúce módnu zmenu Tatiana Koscelníková III.B
Mgr. Andrea Teplanová UKL VR art Zuzana Ácsová III.B
PhDr. Iveta Zverková DEJ Alexander Rudnay Ľudmila Kristeková III.B
PhDr. Iveta Zverková DEJ Slováci v Srbsku Martin Labat III.B
PhDr. Iveta Zverková DEJ Karol Kmeťko Oravská Paulína III.B
Mgr. Jaroslav Votoček TSV Suplementy Ľuboš Blaškovič III.B
Ing. Bc. Vlasta Kĺbiková EKO Vplyv spotrebných návykov domácnosti na životné prostredie Miriam Watterová III.B
Mgr. Denisa Olšanská ANJ Differences in  Irish and Scottish music and dance Veronika Fančovičová lll.B
Mgr. Denisa Olšanská ANJ Fauna of New Zeland Monika Havranová lll.B
Mgr. Denisa Olšanská ANJ Scottish Mythodology Timotej Kadlec lll.B
Mgr. Denisa Olšanská ANJ Aborigines then and now Hana Líbalová lll.B
Mgr. Tatiana Hudecová ANJ Vzdelávací systém v USA a na Slovensku Roman Mojto septima A
Mgr. Tatiana Hudecová ANJ Sprievodca mestom Nitra pre cudzincov Lieskovská Adriana septima A
Mgr. Veronika Štefániková FYZ Konštrukcia vodíkového lietadla Tomáš Tines septima A
Mgr. Jarmila Komorová FYZ Podmienky života v kozme Rebecca Kozmová septima A
RNDr. Monika Gregušová BIO Vplyv Macy na životnosť a pohyblivosť spermií Filip Šmitala septima A
RNDr. Monika Gregušová BIO Vplyv Macy na tvorbu testosterónu Leydigovými bunkami Andrej Stupka septima A
RNDr. Monika Gregušová BIO Zlyhanie obličiek Ema Ďuríková septima A
RNDr. Monika Gregušová BIO Ochorenia očí u psov Kristína Jurczaková septima A
Mgr. Marcela Jahnová PSY Klíma v triede Katarína Krajčírová septima A
Mgr. Marcela Jahnová PSY Stres Andrej Gerhát septima A
Mgr. Marcela Jahnová PSY Schizofrénia – kazuistika Laura Kollárová septima A
Mgr. Vladimír Kopec HUV Správna technika spevu Cathleen Bodo septima A
Mgr. Svoradová Lacinová SPS Trestné činy na území mesta Nitra Igor Píš septima A
Mgr. Andrea Teplanová UKL Vdýchni veciam nový život Tamara Hrabinová septima A
Mgr. Andrea Teplanová UKL Divadlo v nás? Natália Kunová septima A
PaedDr. Alžbeta Horáková CHE Ťažké kovy Tomáš Plank septima A
Mgr. Hana Šuchová PSY Úzkosť zo smrti, postoj k smrti Barbora Arpášová septima A
PaedDr. Michal Hudec, PhD. CHE Využitie meracieho systému vo vyučovaní chémie Matej Štěpánek septima A
PaedDr. Peter Kollár DEJ Tutanchamon Vargová Zuzana septima A
PaedDr. Peter Kollár DEJ História Wiliamsu vo F 1 Baráth Dávid septima A
PaedDr. Peter Kollár DEJ Štátne útvary v stredoveku Samuel Fraňo septima A
Mgr. Andrea Olachová PSY Arteterapia Emma Olachová septima A
Mgr. Ing. Peter Valachovič INF Mobilná aplikácia Matúš Masár septima A

Snaha byť v živote úspešný môže motivujúco vplývať na aktívne učenie sa žiakov. Ich prirodzená zvedavosť podnecuje chuť  hľadať a nachádzať súvislosti medzi javmi, riešiť problémy, vyslovovať a zdôvodňovať svoj názor, argumentovať, bádať, objavovať. Implementácia bádateľsko-výskumných metód vo forme tvorby a obhajoby vlastného projektu – ročníkovej práce podporuje prezentačné zručnosti s využitím IKT, talent , osobnosť a záujem každého žiaka, zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov v praxi a zároveň úroveň edukačného procesu na škole.

Ročníkové práce majú zatraktívniť vyučovanie, aby sa stalo pre žiaka zaujímavejším, aby priamo vnímal prepojenie školy so životom a aby sme získali jeho pozornosť. Teší nás pocit, že zavedenie projektového dňa oživilo záujem o projektové súťaže, ale zároveň vyvolalo v žiakoch i učiteľoch  prirodzenú hrdosť z dobre odvedenej práce a pocit užitočnosti a suverenity v ďalšom štúdiu a následne v praxi.