Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Ročníkové práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Ročníkové práce

Žiaci nášho gymnázia v predmaturitnom ročníku vytvoria pod vedením školiteľa projekt na vybranú tému z oblasti, ktorá ich zaujíma. V spolupráci  môžu  zlepšovať vzťahy, prejavovať svoje individuálne kreatívne počiny a vykonávať určené pracovné úlohy. Vypracujú písomnú prácu, prezentujú ju pred komisiou a v diskusii majú možnosť obhájiť svoje závery.

Zapojení žiaci sú tak vystavení prostrediu, kde musia byť zodpovední, aktívni, flexibilní a samostatne sa rozhodovať. Vďaka aktivite si posilnia sebavedomie, zdokonalia si prezentačné zručnosti pri riešení problémov a pri častej komunikácii  si zvýšia svoje šance na lepšie umiestnenie na trhu práce.

Interná smernica k vypracovávaniu ročníkových prác

Šablóna na tvorbu ročníkových prác

Šablona soč

Školiteľ Predmet (skratka) Názov témy Žiak Trieda
Milan Trnka GEG Učebná pomôcka: Slnečná sústava, časové pásma a vzdialenosti vybraných metropol sveta Dolníková Katarína III.A
Andrea Kotruszová BIO Miera vedomostí o Downovom syndróme adolescentov v predrodičovskom období Fačkovcová Zuzana III.A
Zora Masaryková OBN Reč tela Füleová Tereza III.A
Milan Trnka GEG Porovnanie vplyvu niektorých atmosférických javov a rozloženia tlakových útvarov s nameranými hodnotami Gritti Štefan III.A
Andrea Teplanová UKL Stolík z ničoho Jančovičová Miriam III.A
Andrea Olachová PSY Psychické zdravie mladých ľudí Janovský Samuel III.A
Peter Kollár DEJ Holokaust na Slovensku Kašubová Alžbeta III.A
Alžbeta Horáková CHE Alkaloidy -bezpečnosť potravín Kóšová Dominika III.A
Andrea Olachová PSY Špecifické poruchy učenia Krasňanská Tatiana III.A
Daniel Antalík MAT Programovanie matematickej hry Macek Samuel III.A
Jana Urbanová OBN Psychológia – stres Molnárová Veronika III.A
Denisa Neuvirthová UKL Pohyb na fotke Oravcová Bibiana III.A
Hana Šuchová PSY Psychológia učenia sa Oscitá Eva III.A
Alžbeta Horáková CHE Cholesterol vo výžive Pavlíková Martina III.A
Hana Šuchová PSY Psychológia sériových vrahov Račeková Romana III.A
Alžbeta Horáková CHE Omega3-mastné kyseliny Vašková Kristína III.A
Monika Gregušová BIO Očná anomália kólií – výskyt ochorenia v populácií dlhosrstých kólií na Slovensku Zubrický Peter III.A
Martina Hegedúšová PSY Poruchy stravovania u adolescentov. Bédiová Ivana III.B
Michal Hudec CHE Obsah chlorofylu v špenáte Buchová Emma III.B
Karin Fusková BIO Hoaxy v modernej spoločnosti Chlpíková Sára III.B
Andrea Kotruszová BIO Nocovanie dutinových hniezdičov v búdkach v zimnom období 2020/2021 v UEV Dvorčiansky les Ivan Jakub III.B
Michal Hudec EKO Motivácia k práci Kóňová Veronika III.B
Denisa Neuvirthová UKL Sociálne siete a ich vplyv na psychiku človeka Lachmannová Daniela III.B
Karin Fusková BIO Koronavírus na Slovensku Líbalová Tina III.B
Denisa Neuvirthová UKL Architektúra pozemku Mániová Tereza III.B
Mariana Svoradová Lacinová GEG Porovnanie kvality života v rôznych krajinách sveta Mesároš Filip III.B
Mariana Svoradová Lacinová GEG Dopravné zaťaženie na ulici a uhlíková stopa Michalíček Michal III.B
Andrea Olachová PSY Šikanovanie Molnárová Patrícia III.B
Andrea Kotruszová BIO Zhodnotenie kvality a veku raticovej zveri Moravčík Andrej III.B
Karin Fusková BIO Kvalita spánku Petrová Soňa III.B
Denisa Neuvirthová UKL Zdravý a nezdravý vzťah k vlastnému telu Prešková Simona III.B
Daniel Antalík UKL Tvorba plagátu a jeho dizajn Repka Michal III.B
Ľubomíra Komorová TSV Vplyv pohybovej aktivity na psychiku človeka Saková Zuzana III.B
Denisa Olšanská ANJ History of the horror genre in cinema. Babocký Andrej Septima A
Andrea Teplanová UKL Film – psychické poruchy a ochorenia Bíro Ivan Septima A
Monika Gregušová BIO Cytologická diagnostika očných sterov v populácii mačiek žijúcich vo vonkajšom mestskom prostredí Brázdilová Tereza Septima A
Michal Hudec EKO Neuromarketing Čelešová Sofia Septima A
Jarmila Komorová FYZ 3D model spaľovacieho motora Filo Matej Septima A
Zora Masaryková OBN Porovnanie cien nehnuteľností na Slovensku v daných lokalitách počas posledných 10 rokov Galuščák Pavol Septima A
Martina Hegedúšová OBN Extrémistické organizácie a ich dopad na psychiku mladého človeka Halvoň Patrik Septima A
Monika Gregušová BIO Cytologický obraz močového sedimentu psa Horková Monika Septima A
Monika Gregušová BIO Súmrak v psyché mladého človeka Iliopoulos Niki Viktória Septima A
Daniel Antalík MAT Matematické prechádzky Jahn Matúš Septima A
Martina Hegedúšová PSY Užívanie legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí Jando Jakub Septima A
Monika Krnáčová BIO Ako súvisí stres s nedostatkom spánku Kondéová Sofia Septima A
Peter Valachovič INF Programovanie matematickej aplikácie pre ZŠ Kozík Filip Septima A
Alžbeta Horáková CHE Antibiotiká Mezeiová Markéta Septima A
Jana Urbanová OBN Právo Mojto Samuel septima A
Jana Urbanová OBN Politológia – politic.strany pred voľbami-populizmus Siegl Patrik septima A
Michal Hudec EKO Investícia do umenia počas hospodárskej krízy Skaličanová Simona septima A
Monika Krnáčová BIO Pozorovanie procesu učenia desaťprstovej hmatovej metódy na vybranej vzorke žiakov Svoboda Vladimír septima A
Monika Gregušová BIO Identifikácia početných bakteriálnych druhov v školskom prostredí a vplyv bežných dezinfekčných prostriedkov voči nim Szabó Marcel septima A
Daniel Antalík EKO Klamlivá reklama a spotrebiteľ Švec Branko septima A
Jana Urbanová OBN Právne vedomie Turba Simon septima A
Milan Trnka GEG Modernizácia cyklotrás pomocou QR kódov Václav Juraj septima A
Andrea Olachová PSY Šikanovanie Molnárová Patrícia

Snaha byť v živote úspešný môže motivujúco vplývať na aktívne učenie sa žiakov. Ich prirodzená zvedavosť podnecuje chuť  hľadať a nachádzať súvislosti medzi javmi, riešiť problémy, vyslovovať a zdôvodňovať svoj názor, argumentovať, bádať, objavovať. Implementácia bádateľsko-výskumných metód vo forme tvorby a obhajoby vlastného projektu – ročníkovej práce podporuje prezentačné zručnosti s využitím IKT, talent , osobnosť a záujem každého žiaka, zvyšuje konkurencieschopnosť absolventov v praxi a zároveň úroveň edukačného procesu na škole.

Ročníkové práce majú zatraktívniť vyučovanie, aby sa stalo pre žiaka zaujímavejším, aby priamo vnímal prepojenie školy so životom a aby sme získali jeho pozornosť. Teší nás pocit, že zavedenie projektového dňa oživilo záujem o projektové súťaže, ale zároveň vyvolalo v žiakoch i učiteľoch  prirodzenú hrdosť z dobre odvedenej práce a pocit užitočnosti a suverenity v ďalšom štúdiu a následne v praxi.