O škole

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.