Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

PhDr. Iveta Zverková

DEJ, SJL


riaditeľka školy

Mgr. Dana Izakovičová

SJL, OBN


zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Andrea Kotruszová

BIO, MAT


zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Daniel Antalík

MAT, GEG, INF


Mgr. Alena Čiháková

SJL, DEJ


Páter PaedDr. Juraj Ďurnek, SchP

BIO, CHE, KNB


Mgr. Karin Fusková

MAT, BIO


triedna sekundy A

PaedDr. Elena Gálová

BIO, ANJ, MAT


triedna I. A

Páter Mgr. Juraj Gendiar, SchP

KNB


RNDr. Monika Gregušová

CHE, BIO


triedna kvinty A

PaedDr. Alžbeta Horáková

CHE, MAT


triedna III. B

Mgr. Anna Hrešková, PhD.

ANJ, MAT


PaedDr. Michal Hudec, PhD.

CHE, MAT


triedny IV. A

Mgr. Tatiana Hudecová

ANJ, NEJ


Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


triedna kvarty A

PaedDr. Peter Kollár, PhD.

DEJ, NAS


Mgr. Jarmila Komorová

MAT, FYZ, INF


triedna IV. B

Mgr. Ľubomíra Komorová

TSV, RUJ


triedna III. A

Mgr. Vladimír Kopec

HUV, SJL


triedny oktávy A

Mgr. Edmund Kósa

TSV


Mgr. Oľga Kotorová

SJL, DEJ


triedna tercie A

PaedDr. Monika Krnáčová

BIO, GEO


triedna prímy A

PaedDr. Zora Masaryková

NEJ, OBN


Mgr. Evelyn Molnárová

RUJ


PaedDr. Štefan Murárik

ANJ


Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


triedna V.A ZŠ

Mgr. Denisa Olšanská

ANJ, NEJ


tredna II. B

Mgr. Matúš Palaj, SchP

KNB


triedny septimy A

Mgr. Zuzana Poliaková

NEJ


PhDr. Janka Svítková

FRJ, SJL


Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


triedna III. C

Mgr. Veronika Štefániková

FYZ, INF


triedna sexty A

Mgr. Dominika Szeghyová

KNB


Mgr. Hana Šuchová

NEJ, PSY


Mgr. Peter Švec

TAJ


Mgr. Andrea Teplanová

SJL, ESV, VYV


PaedDr. Milan Trnka

GEG, INF


triedny II. A

Mgr. Ing. Jana Urbanová

OBN, KNB


Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.

KNB, INF


triedny I. B

Mgr. Jana Čepčeková

1-4. roč


triedna II. A ZŠ

Miriam Dubová


vychovávateľka

Mgr. Erika Komlóšiová

1-4 roč.


triedna I. A ZŠ

Mgr. Sandra Kozárová


vychovávateľka

Mgr. Eva Lauková


vychovávateľka

Mgr. Martina Máčayová

1-4 roč.


triedna III. A ZŠ

Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.

1-4 roč, ANJ


triedna IV. A ZŠ

Ing. Bc. Vlasta Klbiková

EKO


Mgr. Jana Kamenická

ANJ