Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


riaditeľka školy

Mgr. Erika Komlóšiová

1. -4. roč ZŠ


zástupkyňa riaditeľky
triedna – III. A ZŠ

PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


zástupca riaditeľky
triedny – sexta A

RNDr. Miroslava Jenisová

MAT, FYZ


zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko – ekonomické činnosti

Mgr. Daniel Antalík

MAT, GEG, INF


triedny – sekunda A

Mgr. Jozef Bubnár

ANJ, DEJ


Mgr. Evelyn Čerešňová

RUJ


Mgr. Karin Fusková

MAT, BIO


RNDr. Monika Gregušová

CHE, BIO


triedna – oktáva A

PaedDr. Martina Hegedüšová

ANJ, PSY


triedna – príma A

PaedDr. Alžbeta Horáková

CHE, MAT


Mgr. Anna Hrešková, PhD.

ANJ, MAT


triedna – IV.A
kariérny poradca

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

CHE, MAT


triedny III. B

Mgr. Tatiana Hudecová

ANJ, NEJ


Mgr. Dana Izakovičová

SJL, OBN


PaedDr. Peter Kollár, PhD.

DEJ


Mgr. Jarmila Komorová

MAT, FYZ, INF


Mgr. Ľubomíra Komorová

TSV, RUJ


Mgr. Vladimír Kopec

HUV, SJL


Mgr. Marek Kotras, SchP.

SJL, DEJ, KNB


triedny – V.A ZŠ

Mgr. Andrea Kotruszová

MAT, BIO


triedna – II. B

PaedDr. Monika Krnáčová

BIO, GEO


triedna – kvarta A

PaedDr. Zora Masaryková

NEJ, OBN


triedna – tercia A

PaedDr. Štefan Murárik

ANJ


triedny – I.A

Mgr. Denisa Neuvirthová

ANJ, HUV


Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


triedna – VIII.A ZŠ

Mgr. Matúš Palaj, SchP

KNB, ANJ


PaedDr. Andrea Páleníková

FRJ


triedna – septima A

Mgr. Juraj Polakovič

TAJ,RUJ


triedna – VII.A ZŠ

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


triedna – VI. A ZŠ

Mgr. Dominika Szeghyová, CSCIJ

KNB


Mgr. Veronika Štefániková

FYZ, INF


Mgr. Hana Šuchová

NEJ, PSY


triedna – II. A

Mgr. Peter Švec

TAJ


Mgr. Andrea Teplanová

SJL, ESV, VYV


PaedDr. Milan Trnka

GEG, INF


Mgr. Ing. Jana Urbanová

OBN, KNB


triedna – III.A

Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.

KNB, INF


Mgr. Jaroslav Votoček

TSV, INF


triedny – I.B

PhDr. Iveta Zverková

SJL, DEJ


triedna – kvinta A

Mgr. Veronika Barbuščáková

1-4 roč.


triedna III. B ZŠ

Mgr. Dominika Blašková


vychovávateľka

Mgr. Jana Čepčeková

1-4. roč


triedna I. A ZŠ

Miriam Dubová


vychovávateľka

Mgr. Lenka Hlavačková

1-4. roč


triedna II. B ZŠ

Mgr. Sandra Kozárová


vychovávateľka

Mgr. Martina Máčayová

1-4 roč.


triedna II. A ZŠ

Mgr. Jozefa Maslíková

1-4 roč.


triedna I. B ZŠ

Mgr. Alžbeta Miškovová

1-4 roč.


triedna III. A ZŠ

Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


triedna – VIII.A ZŠ

Mgr. Veronika Svitačová

1. -4. roč ZŠ


triedna – IV.A ZŠ

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


triedna – VI. A ZŠ

Mgr. Dominika Szeghyová, CSCIJ

KNB


Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.

1-4 roč, ANJ


triedna VII. A ZŠ

Katarína Füleová


vychovávateľka

Bc. Veronika Danišová


vychovávateľka