Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


riaditeľka školy

Mgr. Erika Komlóšiová

1. -4. roč ZŠ


zástupkyňa riaditeľky
triedna – III. A ZŠ

PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


zástupca riaditeľky
triedny – kvinta A

RNDr. Miroslava Jenisová

MAT, FYZ


zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko – ekonomické činnosti

Mgr. Daniel Antalík

MAT, GEG, INF


triedny – príma A

Mgr. Evelyn Čerešňová

RUJ


Mgr. Karin Fusková

MAT, BIO


triedna – kvarta A

PaedDr. Elena Gálová

BIO, ANJ, MAT


triedna – III. A

RNDr. Monika Gregušová

CHE, BIO


triedna – septima A

PaedDr. Martina Hegedüšová

ANJ, PSY


výchovný poradca

PaedDr. Alžbeta Horáková

CHE, MAT


Mgr. Anna Hrešková, PhD.

ANJ, MAT


triedna – III.B
kariérny poradca

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

CHE, MAT


triedny II. B

Mgr. Tatiana Hudecová

ANJ, NEJ


Mgr. Dana Izakovičová

SJL, OBN


PaedDr. Peter Kollár, PhD.

DEJ


Mgr. Jarmila Komorová

MAT, FYZ, INF


triedna IV. B

Mgr. Ľubomíra Komorová

TSV, RUJ


Mgr. Vladimír Kopec

HUV, SJL


Mgr. Marek Kotras, SchP.

SJL, DEJ, KNB


Mgr. Andrea Kotruszová

MAT, BIO


triedna – I. B

PaedDr. Monika Krnáčová

BIO, GEO


triedna – tercia A

PaedDr. Zora Masaryková

NEJ, OBN


triedna – sekunda A

PaedDr. Štefan Murárik

ANJ


Mgr. Denisa Neuvirthová

ANJ, HUV


Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


triedna – VII.A ZŠ

Mgr. Denisa Olšanská

ANJ, NEJ


tredna – IV. B

Mgr. Matúš Palaj, SchP

KNB, ANJ


PaedDr. Andrea Páleníková

FRJ


triedna – sexta A

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


triedna – V. A ZŠ

Mgr. Dominika Szeghyová, CSCIJ

KNB


Mgr. Veronika Štefániková

FYZ, INF


triedna – oktáva A

Mgr. Hana Šuchová

NEJ, PSY


triedna – I. A

Mgr. Peter Švec

TAJ


Mgr. Andrea Teplanová

SJL, ESV, VYV


PaedDr. Milan Trnka

GEG, INF


triedny – IV. A

Mgr. Ing. Jana Urbanová

OBN, KNB


triedna – II.A

Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.

KNB, INF


Mgr. Jaroslav Votoček

TSV, INF


PhDr. Iveta Zverková

SJL, DEJ


Mgr. Veronika Barbuščáková

1-4 roč.


triedna II. B ZŠ

Mgr. Dominika Blašková


vychovávateľka

Mgr. Jana Čepčeková

1-4. roč


triedna IV. A ZŠ

Miriam Dubová


vychovávateľka

Mgr. Lenka Hlavačková

1-4. roč


triedna I. B ZŠ

Mgr. Sandra Kozárová


vychovávateľka

Mgr. Martina Máčayová

1-4 roč.


triedna I. A ZŠ

Mgr. Jozefa Maslíková


vychovávateľka

Mgr. Alžbeta Miškovová

1-4 roč.


triedna II. A ZŠ

Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


triedna – VII.A ZŠ

Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


triedna – V. A ZŠ

Mgr. Dominika Szeghyová, CSCIJ

KNB


Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.

1-4 roč, ANJ


triedna VI. A ZŠ