Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Erika Komlóšiová

1. -4. roč ZŠ


zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


riaditeľka školy

PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


zástupca riaditeľky

Mgr. Daniel Antalík

MAT, GEG, INF


Mgr. Alena Čiháková

SJL, DEJ


Mgr. Karin Fusková

MAT, BIO


triedna tercie A

PaedDr. Elena Gálová

BIO, ANJ, MAT


triedna II. A

RNDr. Monika Gregušová

CHE, BIO


triedna sexty A

PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


triedny kvarty A

PaedDr. Alžbeta Horáková

CHE, MAT


triedna IV. B

Mgr. Anna Hrešková, PhD.

ANJ, MAT


triedna II.B

PaedDr. Michal Hudec, PhD.

CHE, MAT


triedny I. B IT

Mgr. Tatiana Hudecová

ANJ, NEJ


Mgr. Dana Izakovičová

SJL, OBN


PaedDr. Peter Kollár, PhD.

DEJ, NAS


Mgr. Jarmila Komorová

MAT, FYZ, INF


triedna IV. B

Mgr. Ľubomíra Komorová

TSV, RUJ


triedna IV. A

Mgr. Vladimír Kopec

HUV, SJL


Mgr. Marek Kotras, SchP.

SJL, DEJ, KNB


Mgr. Andrea Kotruszová

MAT, BIO


PaedDr. Monika Krnáčová

BIO, GEO


triedna sekundy A

PaedDr. Zora Masaryková

NEJ, OBN


triedna prímy A

Mgr. Evelyn Molnárová

RUJ


PaedDr. Štefan Murárik

ANJ


Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


triedna VI.A ZŠ

Mgr. Denisa Olšanská

ANJ, NEJ


tredna III. B

Mgr. Matúš Palaj, SchP

KNB, ANJ


triedny oktávy A

PaedDr. Andrea Páleníková

FRJ


Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


triedna IV. C

Mgr. Dominika Szeghyová

KNB


Mgr. Veronika Štefániková

FYZ, INF


triedna septimy A

Mgr. Hana Šuchová

NEJ, PSY


Mgr. Peter Švec

TAJ


Mgr. Andrea Teplanová

SJL, ESV, VYV


PaedDr. Milan Trnka

GEG, INF


triedny III. A

Mgr. Ing. Jana Urbanová

OBN, KNB


triedna I.A

Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.

KNB, INF


Mgr. Jaroslav Votoček

TSV, INF


PhDr. Iveta Zverková

SJL, DEJ


Mgr. Veronika Barbuščáková

1-4 roč.


triedna I. B ZŠ

Mgr. Jana Čepčeková

1-4. roč


triedna III. A ZŠ

Miriam Dubová


vychovávateľka

Mgr. Sandra Kozárová


vychovávateľka

Mgr. Martina Máčayová

1-4 roč.


triedna IV. A ZŠ

Mgr. Alžbeta Miškovová

1-4 roč.


triedna I. A ZŠ

Mgr. Ivana Vojteková, DiS. art.

1-4 roč, ANJ


triedna V. A ZŠ

Ing. Bc. Vlasta Klbiková

EKO