Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Zamestnanci

Vedenie školy

Mgr. Marcela Jahnová

ANJ, PSY


riaditeľka školy

Mgr. Ivana Vojteková DiS. art.

1. -4. roč ZŠ


zástupkyňa riaditeľky

PaedDr. Richard Gurbicz

ANJ, KNB


zástupca riaditeľky
triedny – Septima

RNDr. Miroslava Jenisová

MAT, FYZ


zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko – ekonomické činnosti

Mgr. Daniel Antalík

MAT, INF


Mgr. Andrea Ballová

NEJ-TSV


Mgr. Ľuboslava Banská


Mgr. Jozef Bubnár

ANJ, DEJ


Mgr. Denisa Čujdíková

ANJ, HUV


triedna – príma A

Mgr. Karin Fusková

MAT, BIO


RNDr. Monika Gregušová

CHE, BIO


Mgr. Zlatica Harasty

SJL


PaedDr. Alžbeta Horáková

CHE, MAT


Mgr. Mariana Hrašková PhD.

SJLkariérny poradca

Mgr. Ján Hríb

KNB


PaedDr. Michal Hudec, PhD.

CHE, MAT


PaedDr. Peter Kollár, PhD.

DEJ


Mgr. Jarmila Komorová

MAT, FYZ, INF


Mgr. Ľubomíra Komorová

TSV, RUJ


Mgr. Vladimír Kopec

HUV, SJL


Mgr. Marek Kotras, SchP.

SJL, DEJ, KNB


Mgr. Andrea Kotruszová

MAT, BIO


Mgr. Adriana Kovačičová

ANJ


PaedDr. Monika Krnáčová

BIO, GEO


PaedDr. Zora Masaryková

NEJ, OBN


Mgr. Jana Mitošinková

TSV,GEG,INF


PaedDr. Štefan Murárik

ANJ


Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


PaedDr. Andrea Páleníková

FRJ


Mgr. Kristína Stýblová

ANJ


Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


Mgr. Dominika Szeghyová, CSCIJ

KNB


Mgr. Andrea Ševčíková

MAT,CHE


Mgr. Veronika Štefániková

FYZ, INF


Mgr. Hana Šuchová

NEJ, PSY


Mgr. Andrea Teplanová

SJL, ESV, VYV


PaedDr. Milan Trnka

GEG, INF


Mgr. Ing. Jana Urbanová

OBN, KNB


Mgr. Ing. Peter Valachovič, SchP.

KNB, INF


Mgr. Jaroslav Votoček

TSV, INF


PaedDr. Anna Vrábľová, PhD.

ANJ, GEO, RUJ, Supervízor


PaedDr. Lucia Záhumenská, PhD.

ANJ,MAT


PhDr. Iveta Zverková

SJL, DEJ


Mgr. Ľuboslava Banská

1-4. roč


Mgr. Dominika Blašková


Mgr. Jana Čepčeková

1-4. roč


Bc. Veronika Danišová


vychovávateľka

Miriam Dubová


vychovávateľka

Mgr. Lenka Hlavačková

1-4. roč


Mgr. Lenka Hudecová


vychovávateľka

Mgr. Radomíra Komárňanská

1-4. roč


Mgr. Katarína Kováčová


vychovávateľka

Mgr. Sandra Kozárová


vychovávateľka

Mgr. Martina Máčayová

1-4 roč.


Mgr. Adriana Kovačičová

1-4 roč.


Mgr. Alžbeta Miškovová

1-4 roč.


Mgr. Michaela Mravik


vychovávateľka

Mgr. Andrea Olachová

SJL, PSY


Mgr. Veronika Svitačová

1. -4. roč ZŠ


Mgr. Mariana Svoradová Lacinová

TSV, GEG


Mgr. Dominika Szeghyová, CSCIJ

KNB


Mgr. Viera Šimková

1. -4. roč ZŠ