Francúzsky jazyk

Predmety

Francúzsky jazyk

Predmety

Informácie o predmete

                                                                        Vyučovanie francúzskeho jazyka

Vyučovanie francúzskeho jazyka má na Piaristickom gymnáziu dlhoročnú tradíciu. Študenti začínajú ako úplní začiatočníci. Pri vyučovaní používame moderné didaktické metódy a najnovšie počítačové vybavenie dostupné na škole. Keďže francúzština je veľmi podobná anglickému jazyku, počas vyučovania aktívne využívame angličtinu a porovnávame si ju s francúzštinou. Pre mnohé deti je to vynikajúca možnosť, ako sa veľmi rýchlo a efektívne naučiť francúzsky a zároveň zopakovať si spomínaný anglický jazyk.

Cieľom vyučovacieho predmetu francúzsky jazyk je umožniť žiakom:

  • Účinne používať všeobecné kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti života
  • Porozumieť hovorenému slovu a napísanému textu ako poslucháč alebo čitateľ
  • V produktívnych a v interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách vytvoriť ústny alebo písomný text
  • Používať písané a hovorené texty v komunikačných situáciách na konkrétne ciele
  • Pripraviť žiakov na štúdium na vysokých školách v odboroch na ekonomických fakultách, kde sa vyžaduje znalosť cudzieho jazyka; na filozofických fakultách v učiteľských odboroch a odboroch zameraných na preklad a tlmočenie; na žurnalistike, v odbore masmediálna komunikácia

Francúzsky jazyk je zaradený do predmetovej komisie cudzie jazyky. Francúzsky jazyk sa ako druhý cudzí jazyk  učí na našom piaristickom gymnáziu od obnovenia jeho činnosti. Žiaci si ho môžu zvoliť zo skupiny piatich cudzích jazykov: francúzsky jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk a ruský jazyk
Učiacu sa skupinu francúzštiny tvorí menší počet žiakov, čo umožňuje vyučujúcemu individuálny prístup k žiakom a zároveň žiakom dáva väčšiu možnosť uplatniť svoje zručnosti v rôznych formách jazykovej komunikácie na vyučovacej hodine.

Francúzsky jazyk vyučuje:

PhDr. PaedDr. Andrea Páleníková

FRJ, OBN


  • K pravidelným súťažiam, ktoré sa konajú každý rok, patrí olympiáda vo francúzskom jazyku.Školské kolo tejto súťaže sa pravidelne uskutočňuje v decembri daného školského roka, krajské kolo v marci a celoslovenské kolo v máji. Naše piaristické gymnázium sa stalo organizátorom krajského kola tejto súťaže a každoročne privíta na svojej pôde žiakov, pre ktorých sa francúzština stala obľúbeným predmetom.

Poďte teraz s nami zažiť jeden školský rok!                  

 

V septembri slávime Európsky deň jazykov, na hodine francúzštiny  si vždy pochutnáme, ako inak, na francúzskych palacinkách  a otestujeme  sa zo znalostí francúzskych reálií.

December sa nesie v znamení školského kola olympiády z francúzštiny. Každý študent sa môže zúčastniť v rámci svojej kategórie, preveriť si svoje vedomosti a zručnosti a vyhrať krásne ceny.

V marci – mesiaci Frankofónie si spoločne so študentmi pripravujeme chutné ovocné a zeleninové šalátiky podľa francúzskej receptúry. „Salade niçoise“, teda známy nicejský šalát s tuniakom a „salade de fruits à la française“, čo je ovocný šalát na francúzsky spôsob.

Každý rok v  apríli sa u nás koná Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Piaristické gymnázium ako dlhoročný usporiadateľ tejto prestížnej súťaže privíta na svojej pôde študentov gymnázií z celého Nitrianskeho kraja – Spojená škola v Nitre, Gymnázium Topoľčany,  Gymnázium  Nové Zámky a  Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali a Spojená katolícka škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach. Mnoho našich študentov postúpilo z Krajského kola do Štátneho kola, kde sa umiestnili na vynikajúcich miestach.

 

V máji chodíme na týždenný pobyt do toho najkrásnejšieho mesta na svete – PARÍŽA. Prezrieme si významné pamätihodnosti, dozvieme sa veľa o histórii a kultúre mesta,

no a samozrejme nakúpime veľa krásnych darčekov.

Naši študenti každoročne úspešne vykonajú písomnú a ústnu maturitnú skúšku z francúzštiny na úrovni B1 a B2.

 

Jún = skúšky DELF

Počas celého štúdia na gymnáziu našich študentov  pripravujeme na medzinárodnú skúšku z francúzskeho jazyka DELF – úrovne A1, až B2. Študenti si môžu urobiť túto skúšku kedykoľvek počas štúdia v dvoch termínoch – vo februári a v júni tu v Nitre,  v spolupráci s Francúzsky inštitútom a Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave.

Je to časovo neobmedzene a medzinárodne platný diplom, ktorý vydáva Ministerstvo školstva Francúzskej republiky.

Študentov oprávňuje ísť študovať na francúzske a frankofónne univerzity, pracovať vo Francúzsku a frankofónnych krajinách a zúčastniť sa medzinárodných stáží a programov.

 

Minulý školský rok, napriek neľahkým podmienkam v dôsledku koronavírusu naši študenti dosiahli vynikajúce výsledky:

Vladimír Svoboda – úroveň  B2 – 60%

Filip Svoboda – úroveň B1 – 85,5%

Martin Benca – úroveň B1 – 84%

 

Mnoho našich študentov pokračuje s francúzštinou aj na univerzite. Francúzsky jazyk sa ďalej učia v rámci študijných odborov politológia, diplomacia  a medzinárodné štúdiá, tlmočníctvo a prekladateľstvo a učiteľstvo.

Pri vyučovaní francúzskeho jazyka spolupracujeme s Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave, oddelením francúzskeho jazyka a literatúry, ktoré  zastupuje doc. Mgr. Jana Bírová, PhD.

Na trhu práce znalosť francúzskeho jazyka  mimoriadne zvýhodňuje tých, ktorí chcú pracovať vo francúzskych a belgických firmách na Slovensku, najmä  v oblasti automobilového priemyslu /PSA Peugeot Citroën Slovakia, Bourbon Automotive, Geodis, Faurecia/, chemického priemyslu /Air Liquide/, medicínskeho priemyslu /Boiron/, železiarskeho priemyslu /Bekaert Slovakia/, telekomunikačného priemyslu /Orange/, energetického priemyslu /Veolia/, kozmetického priemyslu /L´Oréal/   a potravinárskeho priemyslu /Danone/.

Naši úspešní absolventi 

 

Martin  B. – účastník  olympiády vo  francúzskom  jazyku, ktorý získal diplom  DELF B1. Vždy rád  prekladal  básne  a  texty  piesní z  francúzskeho  do  slovenského  jazyka.  Mal veľký cit pre význam slov vo vete. Počas  vyučovacích hodín robil najradšej  morfologické a syntaktické rozbory, asi prvý študent  tohto druhu  🙂   Dnes  je  študentom  Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského  v Bratislave,  odbor učiteľstvo anglický a francúzsky jazyk .

 

Emka D. – niekoľkonásobná výherkyňa Krajského kola a dlhoročná účastníčka štátneho kola olympiády vo francúzskom jazyku.  Dosahovala vždy najlepšie  výsledky v  zručnosti, ktorú nikto nikdy  nemal rád  🙁                                                                  Áno, správne,  je to „počúvanie s porozumením“.

Hanka I., dlhoročná účastníčka Krajského kola olympiády vo francúzskom jazyku. Úspešne

reprezentovala svoje gymnázium na niekoľkých štátnych kolách olympiády. Získala medzinárodný certifikát DELF B2 a zároveň úspešne maturovala z francúzskeho jazyka.  Veľmi rýchlo si osvojovala nové vedomosti a bola veľmi dobrá v porozumení významu  textu. V dnešnej dobe končí štúdium zubného lekárstva na Univerzite Palackého v Čechách.

 

Filip S. vždy vzorne pripravený s najlepšou znalosťou maturitných otázok z francúzštiny. Navštívil niekoľko frankofónnych krajín a mal vynikajúci  prehľad v oblasti francúzskej kultúry. Dnes študent bezpečnostných štúdií na univerzite v Brne.

 

TOTO VŠETKO SÚ PRÍBEHY ÚSPEŠNÝCH MLADÝCH ĽUDÍ, KTORÝCH SPÁJA LÁSKA  K    FRANCÚZSKEMU  JAZYKU.    STAŇ  SA  JEDNÝM  Z  NICH!