Žiaci

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Žiaci

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.