Plán práce

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Dokumenty

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Plán práce

 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ PIARISTICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA KALAZANSKÉHO PIARISTICKÁ 6 NITRA

 

Plán-práce-ŠKD-2023-2024