Výchovná poradkyňa

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradenstvo

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

  Výchovný poradca

  PaedDr.Martina Hegedűšová

   

  Výchovná poradkyňa ponúka:

  • poradenstvo a pomoc pre zákonných zástupcov a žiakov, ktorí majú študijné, výchovné, osobné alebo iné problémy,
  • prevenciu a riešenie daných problémov formou individuálnych konzultácií,
  • koordinovanie preventívnych aktivít,
  • špeciálno-pedagogické poradenstvo pre žiakov so ŠVVP a ich zákonných zástupcov,
  • sprostredkovanie odbornej pomoci.

   

  Konzultačné hodiny:

  Pondelok              12:45 – 14:20                       – miestnosť:   kabinet VP

  Utorok                   13:35 – 15:10                       – miestnosť:   kabinet VP

  Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, uprednostním konzultácie v stanovenom konzultačnom čase, prípadne v individuálne dohodnutom čase formou telefonickej konverzácie, mailovou komunikáciou alebo formou online konzultácií na základe dohovoru vopred. Za pochopenie ďakujem.

   

  Kontakt:

  Telefón: 0915 767 419

  Mail:                       martina.hegedusova@pgjknr.sk