Výchovná poradkyňa

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Poradenstvo

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

  Výchovná poradkyňa

  PaedDr.Martina Hegedűšová

   

  Výchovná poradkyňa ponúka:

  • poradenstvo a pomoc pre zákonných zástupcov a žiakov, ktorí majú študijné, výchovné, osobné alebo iné problémy,
  • prevenciu a riešenie daných problémov formou individuálnych konzultácií,
  • koordinovanie preventívnych aktivít týkajúcich sa sociálno-patologických javov,
  • prevencia kriminality,
  • poradenstvo v oblasti triednictva a triednických záležitostí pre učiteľov, rodičov i žiakov.

   

  Konzultačné hodiny v školskom roku 2021/2022:

  Pondelok          –          13:30 – 14:15                – miestnosť:   kabinet Náboženstva, uč.č.80

  Štvrtok             –          13:30 – 14:15                – miestnosť:   kabinet Náboženstva, uč.č.80

   

  Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, uprednostním konzultácie v stanovenom konzultačnom čase, prípadne v individuálne dohodnutom čase formou telefonickej konverzácie, mailovou komunikáciou alebo formou online konzultácií na základe dohovoru vopred. Ďakujem za pochopenie.

   

  Kontakt:                       Telefón:            0915 767 419

  Mail:                 martina.hegedusova@pgjknr.sk