Fotogaléria

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Fotogaléria

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Fotogaléria gymnázia

V tejto fotogalérii nájdete výber z rozličných podujatí na našom gymnáziu.

3.12.2019   Deň otvorených dverí a vernisáž

17.10.2019   Návšteva belgického veľvyslanca

11.10.2019   Florbalový turnaj

20.-22.9.2019   Beseda s leteckým záchranárom a kurz prvej pomoci

Ilustračné staršie foto

V tomto príspevku vám prinášame fotogalériu zo záverečného týždňa ERASMUS+ 2017-2019, ktorý prebiehal na našej škole od 5. mája do 11. mája 2019. 

Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov

10. mája ZÁVEREČNÝ GALAPROGRAM 17:00hod Synagóga

 • umelecké vystúpenia našich žiakov (klavír, saxofón, tanec, spev)
 • medzinárodná výstava výsledkov projektu
 • záverečné príhovory vyhodnotenia projektu
 • poďakovania
 • odovzdanie maskota Lennyho
 • prezentácia kuchárskej knihy o zdravej udržateľnej strave
 • záverečná raut s ochutnávkou národných špecialít každej krajiny

10. mája WORKSHOP 8:30hod Synagóga

 • panelová diskusia s prezentáciou záverečných výsledkov
 • Bc. Lucia Ivenzová, ZOO BOJNICE
 • Mgr. Stanislav Kováč STRÁŽ PRÍRODY
 • Mgr. Matúš Kováč, PhD.
 • prezentácia knihy s výsledkami projektu
 • vyhodnotenie projektu žiakmi a učiteľmi každej krajiny

9. mája VEČIEROK 17:00hod Škola

 • zábava
 • ľudový tanec
 • skupina Furmani
 • tradície a slovenské zvyky
 • občerstvenie a priateľské stretnutie

9. mája PROGRAM 8:00hod Škola

 • 8:00 prvá vyuč. hodina účasť zahraničných študentov na vyučovaní
 • 9:00 umelecký workshop
 • 11:00 Workshop v synagóge Ing. Andrej Husár, PhD. (HSH, s.r.o. Veľké Zálužie) na tému Veľkochov
 • 13:30 príprava medzinárodnej výstavy, záverečného workshopu a záverečného galaprogramu

8. mája HLAVNÉ MESTO 8:00hod Bratislava

 • prehliadka Bratislavy
 • plavba po Dunaji
 • cesta vláčikom

7. mája NÁRODNÁ ZOO 8:00hod Bojnice

 • celodenný výlet do národnej zoologickej záhrady v Bojniciach
 • vzdelávací program Expedícia do Afriky, poslanie zoo, ochrana biodiverzity
 • prehliadka ZOO
 • prehliadka Bojnického zámku

6. mája PRIVÍTANIE 8:00hod Škola

 • privítanie hostí pani riaditeľkou
 • prehliadka školy
 • prehliadka Nitry vláčikom
 • prehliadka Nitrianskeho hradu
 • návšteva Zubrej zvernice a Národného žrebčína v Topoľčiankach